Engineering Transactions, 38, 2, pp. 195-216, 1990

Charakterystyki statystyczne wymuszeń działających na pojazd od drogi

Leon PROCHOWSKI
Wojskowa Akademia Techniczna
Poland

Przedstawiono charakterystyki statystyczne wymuszeń, które działają na pojazd poruszający się po drogach: asfaltowej, brukowanej, gruntowej. Uwzględniono związki zachodzące pomiędzy wymuszeniami działającymi na koła lewej i prawej strony pojazdu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

C.J. Dodds, J.D. Robson, The description of road surface roughness, JSV, 31, 2, 1973.

Ю.И. Грибанов, В.Л. Мальков, Спектралный анализ случайных процессов, Энергия, Москва 1976.

А.А. Хачатуров н др., Динамика системы дорога - шина - автомобиль - водитель, Машиностроение, Москва 1976.

А.N. Heath, Evaluation of the isotropic road roughness assumption, The Dynamic of Vehicles on Roads and Tracks, 10th IAVSD Symposium, CSSR 1987.

H. Helms, Vibrations of four-wheel motor vehicles due to uneven road surface, Vehicle System Dynamics, 10, 2-3, 1981.

K. Kamash, J.D. Robson, Implication of isotropy in random surfaces, JSV, 54, 1, 1977.

D. Karnopp, Active damping in road vehicle suspension systems, Vehicle System Dynamics, 12, 1983.

T. Kasprzyk, L. Prochowski, Analiza drgań nieliniowych w pojazdach mechanicznych z wykorzystaniem EMC, Mechanika i Komputer, 1, IPPT PAN, Warszawa 1978.

T. Kasprzyk, L. Prochowski, O kształtowaniu funkcji wymuszającej drgania pojazdu, II Konferencja Metody i Środki Projektowania Automatycznego, Wyd. Politech. Warszawskiej, Warszawa 1979.

T. Kobielak, Charakterystyka nierówności i klasyfikacja polskich dróg kołowych, Prace Materiałoznawstwa i Mechaniki Teoretycznej, 13, Politechnika Wrocławska, 1973.

A. Oppenheim, R. Schafer, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKiŁ, Warszawa 1979.

И.Г. Пархиловскнй, Исследование вероятностных характеристик поверхностей распостраненных типов дорог, Автомобильная промышленность, 8, 1968.

L. Prochowski, Estymacja charakterystyk statystycznych funkcji wymuszającej drgania pojazdu, Biuletyn WAT, 4, 344, Warszawa 1981.

L. Prochowski, Obciążenia dynamiczne układu nośnego pojazdu mechanicznego, podstawy prognozowania, weryfikacja doświadczalna, Dodatek do Biuletynu WAT, 12, Warszawa 1982.

L. Prochowski, Statystyczna ocena wymuszeń działających na pojazd na drodze asfaltowej, Rozp. Inżyn., 35, 3, 1987.

В.Б.Проскуряков, Динамика и прочность рам и корпусов транспортных машин, Машиностроение, Ленинград 1972.

G. Rill, The influence of correlated rondom road-excitation processes on vehicle vibrations, Vehicle System Dynamics, 12, 1-3, 1983.

R.W. Rotenberg, Zawieszenie samochodu, WKiŁ, Warszawa 1974.