Engineering Transactions, 1, -, pp. 3-21, 1953

Z Zagadnień Podstawowych Teorii Stanów Granicznych w Ortotropowych Ustrojach Płytowych (Plastyczne Wyczerpanie Nośności)

W. Olszak

Data in PDF.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

N. I. Biezuchow, Tieorja upgrugosti i plasticznosti, Moskwa 1953.

H. Crämer, Österr. Bauzeitschr. 5 (1950); Proc. S. Civ. Eng. 2 (1952).

L. S. Gilman, Inst. Bud. Przem. Leninigrad 3 (1938).

I4] A. A. Gwozdiew, Rasczet niesuszezej sposobnosti konstrukoji po mietodu priedielnowo rawnowiesja, Moskwa 1950.

G. H. Handelman, Quart. Appl. Math. 1944, str. 351.

R. Hill, Quart. Journ. Mech. Appl. Math. 1948, str. 18.

―, The Mathematical Theory of Plasticity, 1950.

M. T. Huber, VI Zi. Nauk PZITB, Gdaúsk 1949.

A. A. Iljuszin, Plasticznost, Moskwa-Leningrad 1948.

2238 A. IngersIev, Ingeniören 1921, str. 507.

K. W. Johansen, Mém. MSMKI 1936

―, Brudlinieteorier, 1943.

―, III Kongr. MSMKI, Sprawozd. Konc. 1948.

―, Pladeformler, wyd. II, 1949.

S. G. Lechnicki, Tieorja uprugosti anizotropnowo tieta, Moskwa-Leningrad 1950.

I. Menyhárd, Sprawozd. Weg. Akad. Nauk. 1952.

R. Mises, Mechanik der plustischen Formänderung von Kristallen, Zeitsch. angew. Math. Mech. 3 (1928).

B. G. Neal i P. S. Symonds, The Calculation of Plastic Collapse Loads, IV Kongr. MSMKI, 1952.

W. Olszak, Plastostatyka ustrojów nosnych, Inz. i Bud. 7 (1953).

―, Teoria nośności granicznej płyt ortotropowych, Bud. Przem. 7-8 (1953).

―, Probleme der Grenzlast-Theorie der orthotropen Platten, (w druku).

―, Uogólnienie analogii membranowej do zagadnień układów anizotropowych, Arch, Mech. Stos. 1 (1953).

―, Zagadnienie ortotropii w teorii nośności granicznej plyt, Arch. Mech. Stos. 3 (1953).

―, Twierdzenie o największym oporze plastycznym i jego zastosowania (w przygotowaniu).

―, Théorie de la charge limite des plaques orthotropes, Biul. PAN: 3 (1953).

―, Skręcanie prętów anizotropowych w świetle teorii odkształceń nieliniowych, Arch. Mech. Stos. 3/4 (1951).

M. Prager, Journ. Appl. Mech. A-238 (1943).

Appl. Mech. Rev. 11 (1953).

W. Prager i P. G. Hodge, Theory of perfectly plastic solids, 1951.

A. Reuss, Berücksichtigung der elastischen Formänderung in der Plastizitätstheorie, Zeitschr. angew. Math. Mech. 3 (1930).

A. R. Rzanicyn, Rasczet sooruzenij s uczetom ptasticzeskich swojstw matieriatow, Strojwojenmorizdat, Moskwa 1949.

A. M. Sadowsky, Journ. Appl. Mech. 1944.

W. W. Sokołowski, Tieorja plasticznosti, wyd. II, Moskwa-Lenin-grad 1950.

K. Terzaghi, Build. Res. Congr., Londyn 1951.