Engineering Transactions, 10, 2, pp. 233-242, 1962

Bezpieczeństwo Budowli w Świetle Korelacji Zachodzącej Między Granicą Plastyczności i Wytrzymałości

W. Piekarski
Politechnika Warszawska
Poland

According to the semi-probabilistic method for determining the coefficient of safety, the safety of a structure may be determined in relation to the yield point, the strength or the yield point and the strength taken together.
In the third case where the safety factor is determined in relation to the yield point Q and where the by yield point is reached before the structure collapses, the safety of the structure is assured by the strength R. This is a certain safeguard of the structure and the difference D = R – Q [the Eqs. (6) and (21)] may constitute a measure of safety. Making use of the relation (correlation) = F(Q) [Eq. (9)] the strength R for a given yield point Q. Similary, by means of the equation of regression of Q in relation to R: Q = f (R) [Eq. (13)], we can foretell the yield point for a given strength R.
As an illustration of the theoretical considerations, investigations of a structural steel has been carried out. It is described in the present paper.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. WIERZBICKI, Bezpieczeństwo budowli jako zagadnienie prawdopodobieństwa (Sprawozdanie z odczytu w Akademii Nauk Technicznych), Przegl. Tech., Warszawa, 1936, s. 690.

W. WIERZBICKI, W sprawie bezpieczeństwa pręta rozciąganego osiowo, Czasop. Tech., Lw6w 1937.

W. WIERZBICKI, W sprawie bezpieczeństwa belki zginanej, Przegl. Tech., Warszawa 1939.

W. WIERZBICKI, Wytrzymałość materiału ze statycznego punktu widzenia, Przegl. Tech., Lódz 1945.

W. WIERZBICKI, La sécurité, Annales Acad. Polon. Sci. Tech., Vol. VII. Varsovie 1946.

W. WIERZBICKI, Pólprobabilistyczna metoda badania bezpieczeństwa budowli a metoda stanów granicznych, Inzyn. Budow., Warszawa 1956, s. 160.

W. WIERZBICKI, Obiektywne metody oceny bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych, PWN Warszawa 1961.

W. PIEKARSKI, Wpływ możliwych strat ekonomicznych na współczynnik bezpieczeństwa budowli, Inzyn. Budown., 1954, s. 53.

W. PIBKARSKI, Wpływ liczebności próby na wskaźnik bezpieczeństwa budowli, Inżyn. Budown., 1955, s. 26.

W. PIEKARSKI, Wyznaczenie wskaźnika bezpieczeństwa dla wolno podpartej stalowej belki walcowanej, Inżyn. Budow., 1955, s. 259.