Engineering Transactions, 13, 1, pp. 9-17, 1965

Bezpieczeństwo Liny jako Złożonego Elementu Konstrukcyjnego

W. Piekarski
Politechnika Warszawska
Poland

In composite structural elements subject to tension, such as ropes, cables, sets of wires or bars in r.c. structures etc. the number n of component elements has an essential influence on the safety of the structure. The object of the present considerations is a rope composed of n wires.
The strength of the i-th wire is a random variable obeying the probability distribution law for the type of steel used and independent of the strength of the remaining wires. Thus in a rope of n wires we are concerned with n independent random variables. The strength Ri of the rope (which is a random variable) is therefore a sum of n independent random variables. Hence the mean strength R of the rope is the rithmetic mean of the mean strengths R of separate wires [the Eqs. (3) and (5)1 and the dispersion of the strength is yn times smaller than that of the wires [the Eqs. (6), (6) and (6')].
Due to the reduction of strength dispersion the rope (which constitutes a structural part composed
of 71 wires) shows greater safety than that of a single wire.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. WIERZBICKI, Bezpieczeństwo budowli jako zagadnienie prawdopodobieństwa (Sprawozdanie z odczytu w Akad. Nauk. Techn.), Przegl. Techn., Warszawa 1936, 690.

W. WIERZBICKI, Détermination du coefficient de sécurité des cables des ponts suspendus, Asso- ciation Internationale des Ponts et Charpentes, Zurich 1949.

W. WIERZBICKI, Obiektywne metody oceny bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych, PWN, Warszawa 1961.

W. PIEKARSKI, Wpływ możliwych strat ekonomicznych na współczynnik bezpieczeństwa budowli, Inzyn. i Budown., Warszawa 1954, 53.

W. PIEKARSKI, Wpływ liczebności próby na wskaźnik bezpieczeństwa budowli, Inzyn. Budown., Warszawa 1955, 26.

W. PIEKARSKI, Wyznaczenie wskaźnika bezpieczeństwa dla wolno podpartej stalowej belki walcowanej, Inzyn. i Budown., Warszawa 1955, 259.

W. PIEKARSKI, Bezpieczeństwo budowli w świetle, korelacji zachodzącej miedzy granicą plastyczności i wytrzymałości, Rozpr. Inzyn., 2, 10 (1962), 231.