Engineering Transactions, 19, 1, pp. 111–127, 1971

Optymalizacja Osiowo-Symetrycznego Ustroju Wiszącego, Zawieszonego na Górnym Pierścieniu

S. Kempny
Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice
Poland

Here, an optimum shape is sought for an axially symmetrical grid suspended cover, where the volume of the carrier elements possesses a minimum. The system is supported on the upper ring and subjected to the action of a load distributed uniformly over the surface. In the calculations the changes in specific gravity occurring along the longitudinal curves are not taken into account.
It is proved that the functional of the volume of carrier ropes has a minimum for such a shape of the longitude at which the forces in the latitudinal lines are equal to zero.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. WASIUTYŃSKI, Podstawowe wiadomości o kształtowaniu wytrzymałościowym, Arch. Inżyn. Lądowej, 1, 1956.

Z. WASIUTYŃSKI i A. BRANDT, Aktualny stan wiedzy o kształtowaniu wytrzymałościowym konstrukcji, Rozpr. lnżyn., 10, 2, 309-332, 1962.

S. LESSAER, Wyznaczanie kształtu lin nośnych w osiowo-symetrycznych powierzchniowych ustrojach wiszących, obciążonych ciężarem własnym, Arch. Inżyn. Lądowej, 9, 4, 447 -459, 1963.

S. LESSAER, Teoria osiowo-symetrycznych powierzchniowych ustrojów wiszących, Gliwice 1964 (Praca doktorska).

S. JENDO, Metoda kształtowania ustrojów cięgnowych osiowo-symetrycznych, Rozpr. lnżyn., 17, 2, 249-267, 1969.

K. TATARKIEWICZ, Rachunek wariacyjny, cz. I, WNT, Warszawa 1969.

Kypc eaptmfuonuozo исчиелешш, Bapmaba 1953.

S. JENDO, Kształtowanie siatek cięgnowych obrotowo-symetrycznych z warunku wyrównania naprężeń, Arch. Inżyn. Lądowej, 14, 1, 139 -155, 1970.