Engineering Transactions, 20, 4, pp. 601–612, 1972

Metoda Sztywnych Elementów Skończonych w Zastosowaniu do Analizy Drgań Złożonych Układów Liniowych

W. Gawroński
Politechnika Gdańska, Gdańsk
Poland

J. Kruszewski
Politechnika Gdańska, Gdańsk
Poland

The method consists in replacing the actual system by a calculation system of stiff finite elements interconnected with linear characteristics. The application of the method to the calculation of undamped vibration forced by periodical forces has been discussed. An algorithm worked out on the basis of the stiff finite elements method has been programmed for a computer and applied in the Polish shipbuilding industry.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. KRUSZEWSKI, Application of finite element method to calculations of ship structure vibrations (Theory), Eur. Shipbuilding, 3, 1969.

J. KRUSZEWSKI, Metoda sztywnych elementów skończonych w zastosowaniu do obliczeń częstości drgań własnych złożonych układów liniowych, Zesz. Nauk. Pol. Gdańskiej, Mechanika, 12, 1971.

J. KRUSZEWSKI, Metoda sztywnych elementów skończonych w zastosowaniu do obliczeń częstości drgań własnych ustrojów okrętowych, Mech. Teor. i Stros., 4, 1971.

J. KRUSZEWSKI, J. MILANOWSKI, W. GAWROŃSKI, J. TARNOWSKI, J. KOZŁOWSKI, Opracowanie metodyki projektowania zamocowań zespołów prądotwórczych, Wyd. wewn. Inst. Mech. i Podst. Konstr. Masz. Pol. Gdańskiej, 1971.

S. TIMOSHENKO, Vibration problems in engineering, D. Van Nostrand Company, Toronto­New York-London 1915.