Engineering Transactions, 21, 4, pp. 657–675, 1973

O Warunkach Koniecznych i Dostatecznych Optymalizacji Sprężystych Płyt Siatkowych na Minimum Odkształcalności

J. Gierliński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

In the paper introduced is the solution of the problem of lattice plates optimalization of rods. with arbitrary transverse cross-sections. As 3 criterium of optimalization of plates a minimum elastic deformation was accepted. On the basis of a continuous model of fibrous center, formulated was the problem of variational optimalization, which was then dissolved in general manner, giving the necessary and sufficient conditions of optimalization of lattice plates. The performed solution was analized with reference to the plates of rods not suffering the shape deformation.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. DZIENISZEWSKI, Optimization of lattice rod structures, Arch. Mech. Stos., 2, 1971.

W. DZIENISZEWSKI, Optimization of elastic lattice structures designed on a prescribed surface, Arch. Mech. Stos., 5, 1971.

I. M. GELFAND, W. FOMIN, Rachunek wariacyjny, PWN, Warszawa 1970.

M. T. HUBER, Teoria sprężystości, 2, PAU, Kraków 1950.

Z. KACZKOWSKI, S. BLASZKOWIAK, Metoda Crossa, IPPT-PAN Warszawa 1963.

Z. MRÓZ, On the optimum of reinforced slabs, Acta Mech. 3, 1, 1967.

R. PELA, Statyka przestrzennej konstrukcji pretowej, Rozpr. Inzyn., 4, 1971.

W.I. SMIRNOW, Matematyka wycisza, 2, PWN, Warszawa 1963.

S. TIMOSHENKO, J.N. GOODIER, Teoria sprężystości, Arkady, Warszawa 1962.

W. WIERZBICKI, Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1961.

Cz. WOŹNIAK, Modele ciągłe gęstych siatek prętowych, Arch, Inzyn. Ladow., 2, 1965.

Cz. WOŹNIAK, Siatkowe dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1970.