Engineering Transactions, 21, 2, pp. 231-248, 1973

Tłumienie Układów Mechanicznych za Pomocą Cieczy Lepkosprężystych

E. Kamiński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

The paper presents the processes of damping by means of viscoelastic liquids. Equations of motion are found for the three-parameter Jeffreys liquid, and the effects of application of this liquid in three types of dampers arc demonstrated. Presented is also a new method of determination of parameters of a liquid model; the method, shown on the background of other methods, is based on the investigation of dynamic characteristics of a system with one degree of freedom.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. J. BARLOW, J. LAMB, The visco-elastic behavior of lubricating oil under cyclic shearing stress, Proc. R. Soc., Ser. A, Nr 1272, 253, 1959.

W. DERSKI, S. ZIEMBA, Analiza modeli reologicznych, PWN, 1958.

C. M. HARRIS, C.E. CREDE, Shock and vibrations handbook, McGraw-Hill, 1962.

E. KAMIŃSKI, Wpływ nieliniowych parametrów na charakterystyki przenoszenia bezwładnościowych przyrządów pomiarowych, Księga Sympozjum Dyn. Konstrukcji, RTPN, Rzeszów 1968.

E. KAMIŃSKI, Badanie własności dynamicznych cieczy tłumiących, Sbornik V Konf. «Dynamika stroju», Liblice 1968.

E. KAMIŃSKI, Wykorzystanie równań ruchu cieczy lepkosprężystej do badania procesów tłumienia, Prace IPPT, Nr 20, 1969, także Księga II Konf. Dyn. Maszyn, Rzeszów 1971.

E. KAMIŃSKI, Identyfikacja układów mechanicznych z członami lepkosprężystymi, Prace IPPT, Nr 37, 1971.

A. S. LODGE, Elastic liquids, Academic Press, 1964.

J. OSIECKI, The construction of discrete vibrating model and the existence of weak couplings in the practical analysis of machine dynamics, Zag. Drgan Niel., Nr 10, 1969.

A. C. PIPKIN, T.G. ROGERS, A non-linear integral representation for viscoelastic behavioures, J. Mech. Phys. Solids, 16, 1, 1968.

R. PLOWEC, Wyznaczanie lepkosprężystych właściwości cieczy przy pomocy ultradźwiękowych drgań poprzecznych, praca doktorska IPPT-PAN, 1970.

W. L. WILKINSON, Ciecze nienewtonowskie, NT, 1963.

S. ZAHORSKI, Ciecze nienewtonowskie w świetle mechaniki kontinuum, Mech. Teoret. i Stos., 7, 4, 1969,

[in Russian]

[in Russian]