Engineering Transactions, 21, 1, pp. 161-173, 1973

Doświadczalne Badania Elementów Maszyn Projektowanych Metodą Nośności Granicznej

J. Kapkowski
Politechnika Warszawska
Poland

J. Stupnicki
Politechnika Warszawska
Poland

The paper contains the description and results of experiments performed by means of the photo-stress method on specimens subject to plane states of stress. The forms of the specimens are determined by the method of load carrying capacity. The process of formation and propagation of plastic zones is analyzed and the load carrying capacity is determined, the latter being compared with the theoretically derived values.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. SZCZEPIŃSKI, Projektowanie elementów maszyn metodą nośności granicznej, PWN, Warszawa 1968.

L. DIBTRICH, J. MIASTKOWSKI, W. SZCZEPIÚSKI, Nośność graniczna elementów konstrukcji, PWN, Warszawa 1970.

J. STUPNICKI, Pomiary napreżeń metodą elastooptycznej warstwy powierzchniowej, Archiwum Budowy Maszyn, 16, 3, 1969.

J. KAPKOWSKI, J. STUPNICKI, Badanie sprężysto-plastycznych płaskich stanów napreżeń metodą pokryć optycznie czynnych, Archiwum Budowy Maszyn, 18, 1, 1971.