Engineering Transactions, 22, 4, pp. 565-576, 1974

Drgania Pasma Płytowego na Sprężystym Podłożu Wywołane Przesuwającym się Obciążeniem

J. Rączka
Politechnika Warszawska
Poland

W pracy rozpatruje się drgania niestacjonarne pasma płytowego wywołane przesuwającą się ze stałą prędkością siłą, przyłożoną do płyty w chwili t=0. Funkcję opisującą drgania płyty o dwóch krawędziach zamocowanych przedstawiono w postaci całki Fouriera.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. P. TIMOSHENKO, La Genie Civil, 2.4. Decembre 1921 p. 555.

W. NOWACKI, Dynamika budowli, Arkady, Warszawa 1972.

S. KALISKI i inni, Drgania i fale w ciałach stałych, PWN, Warszawa 1966.

Z. KACZKOWSKI, Płyty. Obliczenia statyczne, Arkady, 1969.

M. ŻYSZKO, Drgania nieograniczonej płyty na sprężystym podłożu pod wpływem przesuwających się obciążeń, Rozprawa doktorska, Biblioteka PW, 1968.

R. SKARŻYNSKI, Dynamiczne linie wpływu ugięć wieloczęściowego pasma na sprężystym podłożu,

Rozpr. Inżyn., 4, 1970.

W. SZCZEŚNIAK, Drgania wymuszone belki i płyty na podłożu odkształcalnym pod obciążeniem ruchomym, Rozprawa doktorska, Biblioteka PW, 1970.

R. SOLECKI, J. SZYMKIEWICZ, Układy prętowe i powierzchniowe. Obliczenia dynamiczne, Arkady,

G. M. FICHTENHOLZ, Rachunek różniczkowy i całkowy, t. III, PWN 1963.

F. JARZYŃSKI, Drgania nieustalone płyt sprężystych pod wpływem siły ruchomej, Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej, Poznań 1972.

M. ŻYSZKO, Drgania nieograniczonej płyty na sprężystym podłożu pod wpływem przesuwających się obciążeń, Archiwum Inżyn. Lądowej, 14, 2, 1968.