Engineering Transactions, 22, 1, pp. 69-88, 1974

Metalowa Płyta Warstwowa z Wypełniaczem Szkieletowym

H. Boroch
Politechnika Wrocławska
Poland

A rectangular sandwich plate simply supported on its edges and subject to uniformly distributed vertical load is considered in the paper. The faces of the plate are connected with each other by a certain number of short rods of cylinders which constitute the core of the sandwich plate. Hinged connection with a rigid edge stiffener ensures the conditions of free support at the edges to be satisfied.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

O. JUNGBLUTH, Stahltafelbauweise mit Hilfe Sandwichtechnik, Stahlbautagung, T. U. Dresden 1967.

J. KANIA, Badania modelowe pewnej płyty warstwowej, III Sesja Naukowa Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1968.

E. KARAŚKIEWICZ, Zarys teorii wektorów i tensorów, PWN, Warszawa 1964.

I. M. RYŻYK i J. S. GRADSZTEJN, Tablice całek, sum, szeregów i iloczynów, PWN, Warszawa 1964.

S. TIMOSZENKO i S. WOINOWSKY-KRIAGER, Teoria płyt i powłok, Arkady, Warszawa 1962.

M. WARMUS, Tablice funkcji elementarnych, PWN, Warszawa 1960.