Engineering Transactions, 23, 3, pp. 434-429, 1975

Czujniki do Detekcji Fali Uderzeniowej w Rurze Uderzeniowej

Z.A. Walenta
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

W.W. Harasimowicz
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

Praca zawiera zestawienie wyników doświadczeń związanych z detekcją fal uderzeniowych w rurach uderzeniowych. Przebadano następujące typy czujników: ciśnieniowe, jonizacyjne, temperaturowe i czujniki z wiązką jonowa. Podano parametry (kształt i amplitudę sygnału) i zakres stosowalności poszczególnych typów czujników ze szczególnym uwzględnieniem przepływów przy niskich gęstościach.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. A. PIETRZYK, Z. A. WALENTA, Zastosowanie czujników piezoelektrycznych z tytanianu baru do pomiaru szybkozmiennych ciśnień w rurze uderzeniowej, Rozpr. Inżyn., 12, 1, 1964.

Z. A. WALENTA, T. T. RUDOWSKA, Rura uderzeniowa, pomiary i wnioski, Rozpr. Inżyn., 12, 3, 1964.

SHAO-CHI LIN, W. J. FYFE, Low-density shock tube for chemical kinetics studies, Physics of Fluid, 4, 2, 1961.

A von ENGEL, Ionized gases, Oxford 1955.

D. VENABLE, Positive ion oscilloscope trigger for shock in low-density gases, Rev. Sci. Inst., 26, 729, 1955.

Z. A. WALENTA, Analogue networks for high heat-transfer rate measurements, UTIAS Technical Note No. 84, 1964.

R. A. HARTUNIAN, R. L. VARWIG, On thin-film heat-transfer measurements in shock tubes and shock tunnels, The Physics of Fluids, 5, 2, 1962.