Engineering Transactions, 24, 4, pp. 759-770, 1976

Modele Warstwowe Grubych Płyt i Powłok

W. Kufel
Uniwersytet Warszawski, Instytut Mechaniki
Poland

W pracy przedstawiono koncepcję warstwowych modeli sprężystych grubościennych płyt i powłok. Płyty i powłoki potraktowano jako ciała z więzami wewnętrznymi, których teorie podał CZ. WOŹNIAK [1, 2]. Umożliwia to podanie dogodnych kryteriów szacujących rozwiązanie. Zdefiniowano szczególny rodzaj więzów wewnętrznych, tzw. więzy wielomianowe. Rozpatrzono problem stosowalności modelu warstwowego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

CZ. WOŹNIAK, Constrained continuous media, Bull. Acad. Polon. Sci, Série Sci. Techn., 21, 1973.

CZ. WOŹNIAK, Analytical mechanics of elastic media, Sprawozdanie CISM, Udine, 1975.

W. KUFEL, Sterowana dyskretyzacja płyt i powłok, Mech. teoret. i Stos., 1, 1976.