Engineering Transactions, 24, 3, pp. 531-548, 1976

Płaski Proces Plastycznego Płynięcia Materiału Nacinanego Sztywnym Stemplem w Kształcie Klina

M. Hawrysz
Wrocław
Poland

W pracy przedstawiono kinematycznie dopuszczalne rozwiązanie procesu wciskania stempla, w kształcie klina, w plastyczną półprzestrzeń. Rozważane zagadnienie należy do procesów niestacjonarnych zachowujących geometryczne podobieństwo siatki linii poślizgu. Rozwiązanie stanu naprężenia i deformacji przeprowadzono dla różnie formułowanych warunków tarcia na kontakcie materiał – narzędzie.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. HILL, E.H. LBE, S.J. TUPPER, The theory of wedge indentation of ductile materials, Proc. Roy Soc. A., 188, 273, 1947.

G.I. BYKOWCEW, D.D. IWLEW, Ob opredelenij predelnoj nagruzki tel vdavlivajemych w plastice skuju sredu, Mechanika i Masinostrojenije, 1, 173, 1961.

E. H. LEE, A plastic-flow problem arising in the theory of discontinuous maschining, Trans. ASME, 189-194, 1954.

D.S. DUGDALE, Wedge indentation experiments with cold-worked metals, J. Mech. Phys. Solids, 2, 14-26, 1953.

J. GRUNDZWEIG, J. M. LONGMAN, N.J. PETCH, Calculations and measurements on wedge- -indentation, J. Mech. Phys. Solids, 2, 81-86, 1954.

W. W. SOKOŁOWSKI, Statyka ośrodków sypkich, PWN, Warszawa 1958.

A. D. TOMLENOW, Teorija plastiäeskovo deformirovanija metalov, Izd. „Metalurgija", Moskwa 1972.

W. SZCZEPIŃSKI, Wstęp do analizy procesów obróbki, PWN, Warszawa 1967.

P. G. HODGE, Approximate solutions of problems of plane plastic flow, J. Applied Mech., 257-264, 1950.

M. FIBLD, M. E. MERCHANT, Mechanics of formation of the discontinnous chip in metal cutting, Trans. ASME, 71, 421-428, 1949.

R. HILL, The mathematical theory of plasticity, Oxford 1950.