Engineering Transactions, 24, 2, pp. 325-340, 1976

Statyka Budynków o Szkielecie Współpracującym z Płytami

J.B. Obrębski
Politechnika Warszawska
Poland

Praca poświęcona jest analizie statycznej budynków o konstrukcji szkieletowej wypełnionej płytami, charakteryzujących się regularnością i powtarzalnością poszczególnych ich elementów. Proponowana metoda przystosowana jest do obliczeń numerycznych, a jej podstawowym założeniem jest wciągniecie do współpracy ze szkieletem nośnym budynku elementów wypełniających go, jakimi są płyty ścienne i osłonowe, działowe i stropowe, oraz skatowania. Dodatkowo przyjmuje się, że szkielet może być zaprojektowany w wersji kratowej lub ramowej, a obciążenia zewnętrzne być przyjmowane zarówno przez płyty wypełniające jak i przez szkielet budynku. Podano dla zaproponowanej metody algorytm numeryczny oraz przykład liczbowy.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

V. L. AGASKAR, W. WEAYER, Automated design of tier buildings, Computers and Structures, 2, 5/6, 1972.

W. BOGUCKI, Budownictwo stalowe, Arkady, 1967.

H. S. JYENGAR, N. AMIN and LARUEN CARPENTER, Computerized design of world’s tallest buildings, Computers and Structures, 2, 5/6, 1972.

M. ŁUBIŃSKI, J. KWIATKOWSKI, Systemy statyczno-konstrukcyjne wysokich budynków stalowych, Materiały z Konferencji Regionalnej Planowania i Projektowania Budynków Wysokich - Referaty generalne, Warszawa 1972.

J. KWIATKOWSKI, B. OSTROWSKI, Analiza statyczna układu pionowych płaskich tężników kratowych w szkieletach przegubowych, Materiały z Konferencji Regionalnej Planowania i Projektowania Budynków Wysokich, Warszawa 1972.

M. KWIECIŃSKI, M. KLEIBER, Konstrukcja budynku wysokiego jako zagadnienie mechaniki ciał dyskretyzowanych, Materiały z Konferencji Regionalnej Planowania i Projektowania Budynków Wysokich, Warszawa 1972.

J. OBRĘBSKI, Statyka heksagonalnych siatek prętowych, Prace IPPT, 36/1972.

J. OBRĘBSKI, Algorytm i program do statycznej analizy budynków o szkielecie współpracującym z płytami, materiały z XX Konferencji Naukowej KI PAN i KN PZITB, Krynica 1974.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, 1972.