Engineering Transactions, 24, 2, pp. 267-288, 1976

Obrotowo-Symetryczne Wymuszone Drgania Tłumione Połowki Stożkowej z Matriału Ściśliwego Nieliniowo Sprężystego

T. Twardosz
Politechnika Poznańska w Poznaniu
Poland

T. Wegner
Politechnika Poznańska w Poznaniu
Poland

W pracy poddano analizie obrotowo-symetryczne wymuszone drgania tłumione cienkiej powłoki stożkowej ze ściętym wierzchołkiem, swobodnie podpartej na obu krawędziach, wykonanej z materiału jednorodnego, izotropowego, nieliniowo sprężystego i ściśliwego. Ograniczono się do analizy małych drgań co pozwoliło zastosować liniowe związki geometryczne. Uzyskano układ dwu nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych czwartego rzędu, który sprowadzono do równań zwyczajnych za pomocą metody Bubnowa-Galerkina i rozwiązano metoda małego parametru ograniczając się do drugiego przybliżenia. Uzyskane rozwiązania ilustrujące wpływ nieliniowości sprężystej na drgania powłoki przedstawiono w postaci graficznej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

[in Russian]

H. KAUDERER, Nichtlineare Mechanik, Berlin 1958.

[in Russian]

[in Russian]

N. MINORSKI, Drgania nieliniowe, Warszawa 1967.

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

Praca zbiorowa pod redakcją S. D. PONOMARIEWA, Współczesne metody obliczeń wytrzymałościowych w budowie maszyn, Warszawa 1957.

[in Russian]

F. TWARDOSZ, Osiowo-symetryczne wymuszone drgania tłumione połówki stożkowej przy nieliniowej sprężystości, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, zeszyt 8, Poznań 1971.

F. TWARDOSZ, Obrotowo-symetryczne drgania własne powłoki stożkowej z materiału ściśliwego nieliniowo sprężystego, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Tom 13, Zeszyt 3, PWN, W-wa 1975.

[in Russian]