Engineering Transactions, 24, 2, pp. 211-252, 1976

Interferencja Między Wirnikiem i Skrzydłem Śmigłowca

K. Szumański

Poland

W artykule podano metodę oceny wzajemnego oddziaływania wirnika skrzydła pomocniczego traktowanego jako integralny układ nośny śmigłowca. Interferencja między wymienionymi elementami nośnymi zachodzi na drodze wzajemnych zaburzeń ośrodka, wywołanych wypadkowym układem śladów zawirnikowego i zaskrzydłowego w płaszczyznach tych elementów. Wynikiem rozwiązania zagadnienia interferencji jest ocena wypadkowego bilansu energetycznego układu lub zaburzenia pola prędkości W dowolnym obszarze kontrolnym.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. P. MAGEE, M. D. MAISEL, F. I. DAVENPORT, The design and performance prediction of pro-peller (rotors) for VTOL applications, Americal Helicopter Society 25-th Annuan National Forum Proc. Pap. 1969, N° 325.

A. J. LANDGREBE, An analitical method for predicting rotor wake geometry, J. American Helicopter Soc., 14, 4, 1969.

R. H. MILLER, Rotor blade harmonic air loading, AIAA, 2, 7.

H. GLAUERT, The elements of airfoil and airscrew theory, New York, 1943.

H. F. DONOVAN, H. R. LAWRENCE, Acrodynamics components of aircraft at high speeds, New Jersey, 1957.

P. R. PAYNE, Helicopter dynamics and aerodynamics, New York 1959.

P. R. OWEN, The decay of turbulent trailing vortecs, The Aeronautical Quart., 21, February 1970.

WAN SZI-CUN, Obobszcziennaja wichriewaja tieoria niesuszeziego winta wieterlota, Moskva 1961.

M. L. MIL, A. W. NIEKRASOW, A. C. BRAWERMAN, L. N. GORODKO, M. A. LEJKAND, Wiertoloty, 1, Moskva 1966.

A. M. BASIN, I. J. MINIOWICZ, Tieoria i rasczot griebmych wintow, Leningrad 1963.

N. S. ARZANIKOV, W. N. MALCEW, Aerodinamika, Moskva 1956.

D. R. CLARK, A. C. LEIPER, The free wake analysis: an method for the prediction of helicopter rotor hovering performance, J. American Helicopter Soc., 15, 1, 1970. M. L. MIL, M. K. SPIERANSKI, Issliedowanie polia skorostiej wolrug rotora gielikoptera pri osiewom i kosom obtiekanii, Trudy CAGI, 1947.

W. H. TANNER, Charts for estimating rotary wing performance in hower and al high forward speeds, NASA CR-114, 1964.

F. D. HARRIS, F. J. TARZANIN, R. K. FISHER, Rotor high speed performance, theory vs. test, J. American Helicopter Soc., July 1970.

W. JOHNSON, The effect of dynamic stall on the response and airloading of helicopter rotor blades, J. American Helicopter Society, 14, 2, April 1969.

J. LIIVA, F. J. DAVENPORT, Dynamic stall of airfoil sections for high speed rotors, J. American

Helicopter Soc., 16, 2, April 1969.

N. D. HAM, Aerodynamic loading on a two-dimensional airfoil during stall, AIAA, 6, 10, October 1968.

N. D. HAM, Dynamic stall considerations in helicopter rotors, J. American Helicopter Soc., 13, 2, April 1969.

F. D. HARRIS, Preliminary study of radial flow effects on rotor blades, J. American Helicopter Soc., 3, 1966 (tlum. Awiastrojenie Nr 9, 1967).

R. R. LYNN, Interaction wing-rotors, J. Aircraft, 4, 1966. D. A. PETERS, K. H. HOHENEMSER, Application of the floquet transition matrix to problems of lifing rotor stability, J. American Helicopter Soc., 16, 2, April 1971.

T. THEODORSEN, General theory of aerodynamic instability and the mechanism of flutter, Report NACA N° 496, 1935.

M. A. P. WILLMER, Effect of flow curvature due to the fuselage on the flapping motion of a helicopter rotor, Aeronaut. Res. Council Current Papers N° 7, 1965 (tłum. Awiastrojenie Nr 23, 1965).

A. R. S. BRAMWELL, A theory of the aerodynamic interference between a helicopter rotor blade and a fuselage and a wing in hovering and a forward flight, J. Sound Vib., 3, 1966.

J. M. HARRISON, J. G. OLLERHEAD, The nature of limitations imposed on the performance of a helicopter rotor, J. Sound Vib., 3, 1966.

M. A. WILLMER, The loading of helicopter rotor blades in forward flight, Royal Aircaft Establishment Rept. Naval 2-N-76935, 8, 1959,

W. PROSNAK, Mechanika płynów, 1970.

K. SZUMANSKI, Iteracyina metoda deformacji strumienia indukowanego, Prace IL, Nr 49, 1972.

K. SZUMANSKI, Iteracyina metoda wyznaczania charakterystyk lotnych i osiągów śmigłowców

jednowirnikowych, Prace IL, Nr 41, 1970.

K. SZUMANSKI, Krytyczna nośność wirnika śmigłowca, Technika Lotnicza, Nr 2 3, 1972.