Engineering Transactions, 24, 1, pp. 149-160, 1976

Analiza i Synteza Dyskretnego-Ciągłego Układu Mechanicznego

M. Sarna
Politechnika Łódzka

W pracy przedstawiono rozważania dotyczące dyskretno-ciągłego układu mechanicznego, składającego się z pręta z dołączonym szeregiem oscylatorów harmonicznych. Własności materiału pręta opisane są liniowym modelem Hooke’a, sprężyny oscylatorów mają charakterystyki liniowe. Przyjęto hipotezę płaskich przekrojów poprzecznych pręta. Rozpatrzono współdziałanie pręta z oscylatorami harmonicznymi podczas propagacji płaskiej sprężystej fali naprężeń, wywołanej osiowym uderzeniem w pręt. Dla uzyskania przejrzystego obrazu zachodzących zjawisk (pominięcie nakładania się fal odbitych z falą padającą) wprowadzono ograniczenie co do czasu działania wymuszenia. Problem ilościowej syntezy optymalizacyjnej postawiono jako dobór parametrów geometrycznych układu, zapewniający maksymalne wartości siły oddziaływania pręta na masę skupioną. Badany układ mechaniczny reprezentuje w pierwszym przybliżeniu własności układu elektrod zbiorczych elektrofiltru.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. JUDA, Zwalczanie zapylania, WZ, Warszawa 1962.

J. LUTYNSKI, Elektrostatyczne odpylanie gazów, WNT, Warszawa 1965.

M. SARNA, Przyśpieszenia drgań skrętnych cienkościennego pręta p profilu otwartym, Rozpr.

Inżyn., 18, 4, 1970.

M. SARNA, Dynamika elektrod zbiorczych elektrofiltrów, Praca doktorska, IPPT PAN, Warszawa 1971.

Z. DZYGADŁO, S. KALISKI, L. SOLARZ, E. WLODARCZYK, Drgania i fale w ciałach stałych, PWN, Warszawa 1966.

O. E. JONES, A. T. ELLIS, Longitudinal strain pulse propagation in wide rectangular bars, Part 2; J. Appl. Mech., Trans. ASME, 30, Series E, no 1, 1963.

J. MILKLOWITZ, On the use of appsoximate theories of an elastic rod in problems of longitudinal impact, Proc. Third U.S. Nat. Congr. Appl. Mech., ASME, New York 1958.

W. GOLDSMITH, Impact, the theory and physical behaviour of colliding solids, London 1960.

J. OSIECKI, Reflection of a plane stress wave in a non-homogenous solid medium, Proc. Vibr. Probl., 2, No 2 (7), 1961.

R. GRYBOS, Teoria uderzenia w dyskretnych układach mechanicznych, PWN, Warszawa 1969.

H. C. FISCHER, On longitudinal impact, II, The Hague, Martinus Nijhoff, 1959.

S. ZIEMBA, Analiza drgań, PWN, Warszawa 1959.

J. GOLIŃSKI, Metody optymalizacyjne w projektowaniu technicznym, WNT, Warszawa 1974.