Engineering Transactions, 25, 3, pp. 441-446, 1977

Zastosowanie Równania Fokkera-Plancka do Identyfikacji Nieliniowego Układu o Jednym Stopniu Swobody

B. Stępiński
Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Warszawa
Poland

Przedstawiono sposób wykorzystania równania Fokkera-Plancka do identyfikacji nieliniowego układu o jednym stopniu swobody. Pokazany w pracy to postępowania daje możliwość odtwarzania charakterystyk wyrazów nieliniowych przy założonej ich aproksymacji wielomianami stopnia wyższego niż 1.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. OSIECKI, Elementy modelowania W dynamice maszyn, W pracy: Dynamika maszyn, PAN, Ossolineum 1974.

J. WICHER, Problemy identyfikacji systemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem układów mechanicznych, Prace IPPT PAN 67/1975. E. KAMIŃSKI, Identyfikacja układów mechanicznych z członami lekkosprężystymi, Prace IPPT PAN 37/1971.

J. WICHER, Modyfikacja metody linealizacji statystycznej do doświadczalnego badania własności dynamicznych nieliniowych układów mechanicznych, Rozprawa doktorska IPPT PAN 1970.

K. SOBCZYK, Metody dynamiki statystycznej, PWN, 1973.