Engineering Transactions, 25, 3, pp. 415-426, 1977

Badania Dyskretno-Ciągłego Układu Mechanicznego o Własnościach Losowych

M. Sarna
Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Poland

Praca stanowi kontynuację badań zawartych we wcześniejszych opracowaniach [4 i 5].

Dyskretno-ciągły układ mechaniczny złożony z pręta i szeregu oscylatorów harmonicznych, modelujący własności układu elektrod zbiorczych elektrofiltru, ma również pewne własności losowe. Uwzględniono losowość chwili zetknięcia mas dyskretnych z prętem oraz losowość zmian mas dyskretnych w czasie. Rozważania prowadzono zakładając, że przy wymuszeniu krótkotrwałym rozchodzą się jednowymiarowe, płaskie fale sprężyste. Wyznaczono wartości przecięte i wariancję przemieszczeń oraz siły oddziaływania pręta na dowolną masę. Praca może znaleźć wykorzystanie w badaniach doświadczalnych nad własnościami elektrod zbiorczych oraz w ich projektowaniu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G. W. PENNEY, Adhesive behaviour of dust in electrostatic precipitation, J. Air Pollution Control Association, 2, 1975.

W. T. SPROULL, Foundamentals of electrode rapping in industriall precipitator, J. Air Pollution Control Association, 2, 1965.

M. SARNA, Przyspieszenia drgań strętnych cienkościennego pręta o profilu otwartym, Rozpr. Inżyn., 18, 4, 1970.

M. SARNA, Analiza i synteza dyskretno-ciągłego układu mechanicznego, Rozpr. Inżyn., 24, 1, 1976. M. SARNA, Visco-elastic properties of material at examination of short-term excitations on discrete - continuous mechanical system, X Konferencja Dynamiki Maszyn, Rynia k/Warszawy 1976.

K. SOBCZYK, Metody dynamiki statystycznej, PWN, Warszawa, 1973.

A. PAPOULIS, Prawdopodobieństwo zmienne losowe i procesy stochastyczne, WNT, Warszawa

[tłum. z ang.].

J. C. SAMUELS, A. C. ERINGEN, On stochastic linear systems, J. Mathem. Phys. MIT, 38, July 1956.

J. C. SAMUELS, The dynamics of impulsively and randomly varying systems. J. Appl. Mech., March 1963.