Engineering Transactions, 28, 3, pp. 445-468, 1980

Metoda Teoretycznego Wyznaczania Naprężeń w Żelbetowych Tarczach Zarysowanych

M. Minch
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

Przedstawiono sposób wyznaczania naprężeń i przemieszczeń w żelbetowych tarczach zarysowanych. Rozważania przeprowadzono w klasie funkcji nieciągłych. Otrzymano funkcję Greena tarczy sprężystej dla dowolnego kształtu konturu, jednorodnych nieciągłych warunków brzegowych i obciążenia. Funkcję tę opisano za pomocą układu silnie osobliwych równań całkowych, w których uniwersalnymi jądrami są dane w postaci zamkniętej całki szczególnie równania różniczkowego tarczy obciążonej w swoim obszarze siłą skupioną. Korzystając z teorii dystrybucji, teorii potencjałów i funkcji Greena sformułowano warunki graniczne w rysie, dane jako warunki Burgersa dla dyslokacji. Naprężenia i przemieszczenia w tarczy zarysowanej określono za pomocą osobliwych równań całkowych, które rozwiązano numerycznie. Zamieszczono przykłady liczbowe.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

K. WOLF, Zur Bruchtheorie von A. Griffith, Zeitschr, f. angew. Mathem. u. Mech., 3, 107-112, 1923.

I. SNEDDON, Zagadnienie szczelin w matematycznej teorii sprężystości, PAN, Warszawa 1962.

N. MUSCHELISVILI, Niekotoryie osnovanyie zadaci matematiceskoj teorii uprugosti, Moskva 1966.

J. UFLAND, Integralnyje preobrazovanija v zadacach teorii uprugosti, Moskva 1963.

H. ZORSKI, Theory of discrete defects, Arch. Mech., 18, 3, 301-372, 1966.

E. KOSSECKA, Mathematical theory of defects, Part I, Statics, Arch. Mech., 26, 6, 995-1010, 1974.

E. KOSSECKA, Defects as surface distributions of double forces, Arch. Mech., 23, 4, 481-494, 1971.

E. KOSSECKA, Surface distributions of double forces, Arch. Mech., 23, 3, 313-328, 1971.

M. MATCZYŃSKI, Matematyczny model szczelin w ośrodku sprężystym, IPPT PAN, Warszawa 1974.

M. MATCZYŃSKI, The static problem of a crack in an elastic medium, Arch. Mech., 22, 439-478, 1970.

J. GRYCZ, On the compability conditions in the classical theory of elasticity, Arch. Mech., 19, 6, 883-891, 1967.

E. KOSSECKA, H. SCHÖPF, On the uniqueness problem of a dislocation field, Arch. Mech 24, 1, 27-34, 1972.

F. LEONHARDT, E. MÖNNING, Vorlesungen über Massivbau, 2, Springer, Berlin.

N. KARPIENKO, A. GUREVIC, O rastete Zelezobetonnych balok - stenok s ucetom trescin, Stroit. Mech. i Rascet Sooruz., 1, 22-24, 1974.

N. KARPIENKO, Teoria deformirovanija zelezobetona s trescinami, Stroizdat, Moskva 1976.

L. CEDOLIN, S. DEI POLI, B.S. KAPUR, Finite element analysis of reinforced concrete deep beams, Construzioni in cemento armato, 3-13, Politechnico di Milano, Italcementi 1977.

A. BORCZ, Podstawy teorii narysowanych płyt żelbetowych TNEB, Warszawa 1963.

E. JAGER, Applications of distributions in mathematical physics, Matematish Centrum, Amsterdam 1964.

H. KLINGROTH, Versuche an Stahlbetontragwänden und deren Auswertung, Beton u. Eisen, 91, 91-97, 1942, 108, str. 108-115, 130, 130-136.

H. SCHÜTT, Über das Tragvermögen wandartiger Stahlbetonträger, Beon u. Stahlbeton, 10, 220-224, 1956.

F. LEONHARDT, Poutres-cloisons structures planes chargées parallelement a leur plan moyen, Annales de l'lustitut Tech. du Batim. et des Travaux Publics, 265, Série Béton, Béton Arme, 109, 113-164 1970.

T. GODYCKI-ĆWIRKO, Żelbetowe belki ściany w świetle dotychczasowych badań na modelach żelbetowych, Cz. 2, Badania własne, Inż. Bud, 1, 5-13.

W. NOWACKI, Mechanika budowli, t. 3, PWN, Warszawa 1966.

S. ŁUKASIEWICZ, Obciążenia skupione w płytach, tarczach i powłokach, PWN, Warszawa 1976.

H. ZORSKI, Plates with discontinuous supports, Arch. Mech., 10, 3, 271-313, 1958.

J. ŁEMPICKI, Teoria zginania belki żelbetowej statycznie niewyznaczalnej, Arch. Inż. Lad., 2, 3, 205-280, 1956.

J. ŁEMPICKI, Teoria zginania belek żelbetowych statycznie niewyznaczalnych, PWN, Warszawa 1958.

B. BUKOWSKI, Technologia betonów i zapraw IBB, Warszawa 1947.

T. SZULCZYŃSKI, Zależność między naprężeniami i odkształceniami betonu, Arch. Inż. Lad., 20, 4, 629-633, 1974.

A. MITZEL, Reologia betonu, Arkady, Warszawa 1972.

C. RASCH, Spannungs-denungslinie des Betons und Spannungsverteilung in der Biegedruckzone bei Konstanter Dehngeschwindigkeit, DAfStb, 153, 1962.

J. LEGRAS, Praktyczne metody analizy numerycznej, WNT, Warszawa 1974.

EUROPEJSKI KOMITET BETONU - CEB, Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu, Arkady, Warszawa 1973.

V. MURASEY, Trescinoustojäivost, zestkost i procnost zelezobetona, Masstrojizdat, Moskva 1950.