Engineering Transactions, 28, 3, pp. 333-346, 1980

Podstawowe Zasady Wariacyjne w Statyce Ośrodków Siatkowych

P. Łaziński
Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa
Poland

Praca poświęcona jest zastosowaniom metod rachunku wariacyjnego do budowy przybliżonych rozwiązań zadań, formułowanych w języku mechaniki ośrodków siatkowych. Po wyprowadzeniu postaci podstawowych zasad wariacyjnych badano różne sposoby konstruowania rozwiązań przybliżonych wraz z szeroko pojęta analiza błędu. Przedyskutowano przydatność kilku miar błędu z punktu widzenia informacji przydatnych dla inżyniera. Wnioski wynikające z tej analizy zilustrowano na prostym przykładzie. W przygotowywanej do druku pracy autor zajmuje się wykorzystaniem przedstawionej metody w zagadnieniu stateczności płaskich układów kratowych. Zaproponowane niżej miary błędu wydają się być tam szczególnie przydatne.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. FRĄCKIEWICZ, Geometry of a discrete set of points, Arch. Mech., 18, 3, 1966.

H. FRĄCKIEWICZ, Mechanika ośrodków siatkowych, PWN, Warszawa 1970.

P. ŁAZIŃSKI, Zastosowanie metod wariacyjnych w mechanice ośrodków siatkowych, Rozpr. doktorska, Kielce 1975.

CZ. WOŹNIAK, Wstęp do elastokinetyki form konstrukcyjnych (w pracy: Dźwigary powierzchniowe, Ossolineum 1975).