Engineering Transactions, 26, 4, pp. 575-594, 1978

Analiza Powłok Sztywno-Plastycznych w Zakresie Dużych Ugięć

M. Mitow
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Sofia
Poland

M.K. Duszek
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Celem pracy jest opracowanie metody analitycznej otrzymywania rozwiązań przybliżonych dla powłok plastycznych w zakresie dużych odkształceń lub przemieszeń. Rozwiązania takie, dając przybliżony obraz przebiegającego procesu, są przydatne zarówno z punktu widzenia bezpośrednich zastosowań w praktyce inżynierskiej, jak i przy zastosowaniu metod numerycznych, do wstępnej analizy jakościowej pracy konstrukcji. Występujące w dotychczasowej literaturze prace związane z rozważanym zagadnieniem oparte są na równaniach Donnella-Własowa, dostatecznie ścisłych jedynie dla powłok bardzo mało wyniosłych w zakresie umiarkowanie dużych ugięć. W pracy zaproponowano teorię będącą uogólnieniem teorii Donnella-Własowa na powłoki wyniosłe oraz duże ugięcia. Metodę zilustrowano na przykładzie zamkniętej powłoki walcowej poddanej wewnętrznemu równomiernie rozłożonemu obciążeniu nominalnemu. Otrzymane zależności obciążenie-ugięcie porównano z tymi jakie uzyskano dla analogicznego przykładu opierając się na równaniach Donnella-Własowa, otrzymując istotne poprawienie wyników.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. DUSZEK, Plastic analysis of cylindrical shells subjected to large deflections, Arch. Mech. Stos., 18, 5. 1966.

Ju. R. LEPIK, Large deflections of rigid-plastic cylindrical shells under axial tension and external pressure, Nuclear Engineering and Design, 4, 1966.

M. DUSZEK, Plastic analysis of shallow spherical shells at moderately large deflections, TUTAM Symposium Theory Thin Shells, Copenhagen 1967, Springer Verlag, Berlin 1969.

M. DUSZEK, Analiza plastyczna dwuwarstwowych powłok walcowych uwzgledniająca wpływ zmiany kształtu, Rozpr. Inżyn., 15, 4, 1967.

R. H. LANCE, J. E. SOECHTING, A displacement bounding principle in finite plasticity, Int. J. Solid Structures, 6, 1970.

M. DUSZEK, A. SAWCZUK, Load-deflection relations for rigid-plastic cylindrical shells beyond the incipient collapse load, Int. J. Mech. Sci., 12, 1970.

H. L. DONNELL, General thin shell displacement strain relations, Prec. 4-th U.S. Nat. Congres Appl. Math. 1962.

W. T. KOITER, On the nonlinear theory of thin elastic shells, Kon. Ned. Akad. Wet., Proc. Series B. Phys. Sciences, 69, 1, 1966.

M. K. DUSZEK, Geometrycznie nieliniowa teoria konstrukcji sztywno-plastycznych, Prace IPPT Nr 42, Warszawa 1975.

A. SAWCZUK, Lagrangean formulation of large deflection theory for plastic shells, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 19, 6, 1971.

R. HILL, Some basic principles in the mechanics of solids without a natural time, J. of Mech. and Physics of Solids, 7, 1959.

A. E. GREEN, P. M. HAGHDI, A general theory of an elastic-plastic continuum, Arch. Rat. Mech. Anal., 18, 1965.

P. G, HODGE, The rigid-plastic analysis of symmetrically loaded cylindrical shells, J. Appl. Mech., 21, 1954.

B. T. ONAT, The influence of geometry changes on the load-defection behaviour of plastic solids, in: Plasticity, ed. by L. S. SHU and P.S. SYMONDS, Pergamon Press, 1961.

J. ORKISZ, Skończone odkształcenia osiowo-symetrycznych powłok z uwzględnieniem reologicznych własności materiału, Zesz. Nauk: Politechniki Krakowskiej, 11, Kraków 1969.

W. PIETRASZKIEWICZ, Obroty skończone i opis Lagrange'a w nieliniowej teorii powłok, Biuletyn IMP PAN, 172/880, 1976.