Engineering Transactions, 26, 3, pp. 541-522, 1978

Płaski Przepływ przez Przegrodę Przepuszczalną w Przewodzie o Ściankach Równoległych

P. Kijowski
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

I. Szafrankowska
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Rozpatruje się plaski przepływ wirowy płynu nielepkiego, nieściśliwego. Obszar przepływu o postaci nieskończonego pasa ograniczony jest dwiema równoległymi ściankami przegrodzony powierzchnia przepuszczalna. Po przekształceniu i zlinearyzowaniu równań podstawowych kojarzy się dwa rozwiązania ogólne po dwóch stronach przegrody za pomocą warunków zgodności na przegrodzie. Uzyskuje się zależność między asymptotycznym profilem prędkości przed przegroda oraz rozkładem współczynnika strat na przegrodzie i asymptotycznym profilem prędkości za przegrodą.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. R. COLLAR, The Effect of the Gauze on the Velocity Distribution in a Uniform Duct, R and M ARC, 1867, 1939.

P. R. OWEN, H. K. ZIENKIEWICZ, The production of uniform shear flow on a wind tunnel, J. of Fluid Mechanics, 2, 6, 521, 1957.