Engineering Transactions, 26, 3, pp. 427-435, 1978

Analiza Parametrów Odbitej Fali Uderzeniowej w Układzie Gaz-Ciało Stałe

M. Maciejewski
Warszawa
Poland

A. Maranda
Warszawa
Poland

J. Nowaczewski
Warszawa
Poland

B. Zygmunt
Warszawa
Poland

W pracy rozpatrzono problem refrakcji normalnych fal uderzeniowych na granicy fazy gazowej i stałej (powietrze metale). Zbadano zmianę parametrów fali odbitej i załamanej jako funkcji intensywności fali padającej przy różnych fizyko-mechanicznych własnościach kontaktujących ośrodków. Uzyskane wyniki tłumaczą rolę powietrza kontaktującego z powierzchnia pyłu glinowego jako składnika zawiesinowych materiałów wybuchowych. Powietrze to, nagrzane przez odbita fale uderzeniowa do bardzo wysokiej temperatury (rzędu kilkunastu tysięcy stopni), powoduje wyparowanie aluminium i początkuje egzotermiczna reakcje utleniania paliwa, podtrzymując w ten sposób proces detonacji.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. W. VAN DOLAH, C. M. MASON, D. R. FORSHEY, Development of slurry explosives for use in potentially flamable gas atmospheres, Rep. of investigations 7195. US. Dep. of the interior, Bureau of Mines, October, 1968.

M.A. COOK, The science of high explosives, New York 1958.

E. WŁÓDARCZYK, Wpływ fizycznych parametrów ośrodków na refrakcje płaskiej fali uderzeniowej w gazach, Biul. WAT., 25, 5, 1976.

M. H. RICE, R. G. Mc QUEEN, J. M. WALSH, Solid State Physics, 6, 1, 1958.

R. KINSLOW, High velocity impact phenomena, Academic Press, New York and London 1970.