Engineering Transactions, 26, 2, pp. 323-330, 1978

Wyboczenie Skrętne Prętów Cienkościennych o Bisymetrycznym Przekroju Otwartym

C. Szymczak
Politechnika Gdańska, Gdańsk
Poland

Wykorzystując twierdzenie Castigliano wyprowadzono macierz geometryczna dla skręcania skrepowanego pręta cienkościennego o stałym bisymetrycznym przekroju otwartym. Funkcje opisującą kąt skręcenia przyjęto w postaci rozwiązania równania skręcania skrepowanego. Na przykładzie liczbowym wziętym z pracy [3] potwierdzono wskazana tam możliwość istnienia większej siły krytycznej dla pręta o zmiennym przekroju niż dla pręta o stałym maksymalnym przekroju. Ponadto podano przykład takiej zmienności przekroju, dla której siła krytyczna jest mniejsza od siły krytycznej pręta o stałym minimalnym przekroju.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. CYWIŃSKI, Równania wyboczenia skrętnego pręta dwuetowego o zmiennym przekroju bisymetrycznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdanskiej, Budownictwo Ladowe, 21, 162, 19 41, 1970.

Z. CYWIŃSKI, C. F. KOLLBRUNNER, Drilliknicken dünnwandiger, I. Stäbe mit veränderlichen doppelt-symmetrischen Querschnitten, Institut für Bauwissenschaftliche Forschung Verlag Leemann, 18, Zurich 1971.

C. F. KOLLBRUNNER, N. HADIN, D. KRAICINOVIC, Matrix analysis of thinwalled structures, Institut für bauwissenschaftliche Forschung, Verlag Leemann, 10, Zurich 1969.

J. S. PRZEMIENIECKI, Theory of matrix structural analysis, McGraw-Hill, New-York 1968.

R. S. BARSOUM, R. H. GALLAGHER, Finite element analysis of torsional and torsional-flexural stability problems, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2, 3, 335-352, 1970.

J. L. MEEK, P. SWANNELL, Stiffness matrices for beam members including warping torsion effects, Journal of the Engineering Mechanics Division, 102, 1, 193-197, 1976.