Engineering Transactions, 29, 3, pp. 439-452, 1981

Strefa Uplastycznienia Ciała M/V w Rurze Grubościennej

M. Stachoń
Politechnika Wrocławska, Instytut Geotechniki, Wrocław
Poland

Rozważono zagadnienie nieściśliwej, nieskończenie długiej rury grubościennej poddanej działaniu ciśnienia wewnętrznego, Do opisu własności mechanicznych materiału rury przyjęto model M/V. Rozwiązano Zagadnienia brzegowe w obu obszarach rury częściowo uplastycznionej. Rozwiązania uwzględniają zmianę w czasie granicy między tymi obszarami. Uzyskano równanie umożliwiające jej określenie w dowolnej chwili czasu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Г. ДЁЧ, Руководство к nparmuчecoмy примененшо преобразования Лапласа и Z-прео­бразоваиия, Наука, Москва 1971.

A. DRESCHER, Analiza pewnego modelu ciała sprężysto-lepko-plastycznego, Rozpr. Inż., 15, 4, 713-729, 1967.

Y. C. FUNG, Podstawy mechaniki ciała stałego, PWN, Warszawa 1969.

I. KISIEL, Drgania wymuszone tarczy na pewnym podłożu reologicznym, Księga Jubileuszowa prof. dra inż. W. Wierzbickiego, PAN, Warszawa 1959.

I. KISIEL, S. DMITRUK, B. LYSIK, Zarys reologii gruntów. Nośność i stateczność gruntów, t. II, Arkady, Warszawa 1966.

I. KISIEL, Możliwości stosowania modelu M/V w praktyce inżynierskiej, II Sesja Naukowa Wydziału Bud. Ląd. Politechniki Wrocławskiej, PWN, Wrocław 1963.

I. KISIEL, Działanie obciążenia na grunt o modelu M/V. Kilka praktycznie ważnych przypadków zadania płaskiego, Arch. Hydrot., 11, 4, 457-480, 1964.

I. KISIEL, Development of plastic zones around a hole in a half-plane, Proc. 4th Conf. on Soil Mechanics, 437-444, Budapest 1971.

Д. МАК-КРАКЕN, У. ДОРН, Численные методы и програмироваиие на ФОРТРАНЕ, Мир, Москва 1977.

W. OLSZAK, P. PERZYNA, A. SAWCZUK red, Z. MARCINIAK, Z. MRÓZ, J. RYCHLEWSKI, W. SZCZEPIŃSKI, W. URBANOWSKI, M. ŻYCZKOWSKI, Teoria plastyczności, PWN, Warszawa 1965.

Д. С. ПОПТРЯТНН, Оыбтовенные дифференциональные уравнеиил, Наука, Москва1970.

M. STACHOŃ, Strefa upłynnienia ciała M/V w rurze grubościennej, Rozprawa doktorska, Komunikat 1-10 PWr K-291/78, Wrocław 1978.