Engineering Transactions, 28, 1, pp. 29-40, 1980

Duże Odkształcenia Sztywno-Plastycznych Cienkich Powłok

G. Gasiak
Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, Opole
Poland

Przyjmując sztywno-plastyczny model ciała oraz sztywność na zginanie i ściskanie równą zeru, w pracy przeprowadzono analizę stateczności cienkich powłok o początkowym cylindrycznym kształcie ze sztywnymi swobodnie przesuwanymi denkami obciążonych ciśnieniem wewnętrznym. Zastosowano przy tym odkształceniową teorię plastyczności uogólnioną na zakres dużych odkształceń. W pracy wykazano, że przy niektórych parametrach wzmocnienia materiału może wystąpić zjawisko niestateczności powłoki w chwili uplastycznienia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. S. GRIGORIEV, Tensile instability in cases of large deformations, Geophys. J. R. astr. Soc., 14, 1967.

M. A. SALMON, Plastic instability of cylindrical shells with rigid end closures, Trans. ASME, ser. E. J. App. Mech., 30, 3, 1963.

C. J. COSTANTINO, M. A. SALMON, N. A. WEIL, Effect of end conditions on the burst strength of finite cylinders, Trans. ASME, ser. E. J. Appl. Mech., 31, 1, 1964.

E. A. DAVIS, Yielding and fracture of medium carbon steel under combined stress, J. Appl. Mech, 12, 4, 1945.

A. NADAL, Theory of flow and fracture of solids, New York-Toronto-London 1950.

A. S. GRIGORIEV, The stress state and the carrying capacity of flexible plates and shells at large deformations, North-Holland Publ. Co., Amsterdam ; PWN, Warszawa 1964, repr. Non-Classical Shell Problems, Proc. IASS Symp., Warsaw, Sept. 1963.

G. GASIAK, Analityczna schematyzacja wykresów naprężenie-odkształcenie przy dużych odkształceniach plastycznych, Cz. 1. Schematyzacja quasi-rzeczywistych wykresów rozciągania o potęgowej zależności naprężeń od odkształceń, Zeszyty Naukowe WSI w Opolu, 34, Mechanika, 8, Opole 1978.

G. GASIAK, Analityczna schematyzacja wykresów naprężenie-odkształcenie przy dużych odkształceniach plastycznych, Cz. 2. Schematyzacja quasi-rzeczywistych wykresów rozciągania o sztywnopotęgowoplastycznej zależności naprężeń od odkształceń, Zeszyty Naukowe WSI w Opolu, 34, Mechanika, 8, Opole 1978.

G. GASIAK, Analityczna schematyzacja wykresów naprężenie-odkształcenie przy dużych odkształceniach plastycznych, Cz. 3. Schematyzacja quasi-rzeczywistych wykresów rozciągania o sztywnoliniowoplastycznej zależności naprężeń od odkształceń, Zeszyty Naukowe WSI w Opolu, 34, Mechanika, 8, Opole 1978.

S. FUCHIZAWA, H. TAKEYAMA, Study on the bulge forming of thinwalled cylinder, J. Japan Soc. Precision Eng-g, 37, 8, 1971.