Engineering Transactions, 27, 1, pp. 135-144, 1979

Efektywność Siłowej i Przemieszczeniowej Izolacji Drgań w Układach Mechanicznych

Cz. Cempel
Instytut Mechaniki Technicznej, Poznań
Poland

Praca przedstawia teorię wibroizolacji siłowej i przemieszczeniowej w układach mechanicznych, w ujęciu podatnościowym. Dzięki takiemu ujęciu udało się wykazać pełną równoważność obu zagadnień t wyprowadzić ogólne warunki, jakie muszą spełniać podatności podukładów dla wystąpienia efektu wibroizolacji.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. E. D. BISHOP, D. C. JOHSON, The mechanics of vibration, Cambridge University Press, Oxford 1960.

R. E. D. BISHOP, G. M. K. GLADWELL, S. MICHAELSON, Macierzowa analiza drgań, WNT, Warszawa 1972.

CZ. CEMPEL, Minimalizacja drgań maszyn i ich elementów, Współczesne zagadnienia dynamiki maszyn, 5-89, Ossolineum, Warszawa 1976.

E. E. UNGARN, C. W. DIETRICH, High-frequency vibration isolation, J. Sound Vibr., 4, 2, 224- 241, 1966.

Ch. E. de CRE, J. K. RUZICKA, Theory of vibration isolation, chapt. 30, Shock and vibration handbook, Harris, Ch. E. Crede ed, McGraw-Hill, New York 1961.