Engineering Transactions, 27, 1, pp. 81-94, 1979

Zasady i Metoda Projektowania Sprężysto-Plastycznych Belek Ciągłych Poddanych Obciążeniom Ruchomym

W. Paprocka-Garlicka
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Praca przedstawia analizę wpływu obciążeń cyklicznych na nośność stalowych belek wieloprzęsłowych. Podano zasady wyznaczania obciążeń granicznych opierając się na teorii nośności granicznej, teorii przystosowania oraz metodzie naprężeń dopuszczalnych, wyznaczono odpowiednie obciążenia oraz wykazano istotne różnice występujące między nimi. Wskazano na konieczność dokładnej analizy obciążeń i sposobu ich przyłożenia do konstrukcji przed wyborem właściwej metody obliczeń oraz przedstawiono metodę projektowania tych konstrukcji na podstawie trzech wyżej wymienionych teorii.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

P. G. HODGE, Plastic analysis oi structure, Mc Graw Hill, New York 1959.

J. A. KONIG, A. SAWCZUK, W. PAPROCKA-GRABCZYŃSKA, Obliczenie ram i belek na przystosowanie, Zesz. Probl. Mostostal, 5, 1974.

A. SAWCZUK, M. JANAS, J. A. KONIG, Analiza plastyczna konstrukcji, Ossolineum, Wrocław­Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972.

H. BLEICH, uber die Bemessung statisch unbestimmter Stahltragwerke unter Berucksichttingung des elastisch-plastischen Verhaltens des Baustoffes, Bauingeniew, 19-20, 1932.

B. G. NEAL, The behaviour of framed structures under repeated loading, Quart. J. Mech. Appl. Math., 4, 78, 1951.

W. T. KOITER, General theorems for elastic-plastic solids, Progress in Solid Mechanics, 2, North­Holland, Amsterdam 1960.

J. BRYL, Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych, część ID, Projektowanie belek podsuwnicowych, PWN, Poznań 1960.

W. PAPROCKA-GARLICKA, Z zagadnień nośności stalowych belek podsuwnicowych, Prace IPPT, Warszawa 1975.

D. G. EYRE, T. V. GALAMBOS, Shakedown tests on steel bars and beams, Proc. ASCE, July 1970.

D. G. EYRE, T. V. GALAMBOS, Deflection analysis for shakedown, Proc. ASCE, July 1970.