Engineering Transactions, 29, 2, pp. 239-255, 1981

Nieliniowa Analiza Statyki Cienkich Powłok Osiowosymetrycznych Metodą Elementów Skończonych

W. Borkowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

M. Kleiber
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Przedstawiono program SHELAX 1, który umożliwia liniową i nieliniową analizę cienkich, osiowosymetrycznych powłok w zakresie sprężystym, sprężysto-plastycznym, pełzania przy stałym w czasie obciążeniu oraz sprężysto-lepkoplastycznym. Podano podstawowe związki geometryczne oraz równania: konstytutywne opisujące własności sprężysto-plastyczne i reologiczne materiału powłoki. Zamieszczono algorytm programu oraz szereg przykładów ilustrujących jego możliwości.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. KLEIBER, Ogólna teoria powłok sprężysto-plastycznych, Materiały Sympozjum "Konstrukcje powłokowe", Kraków 1974.

M. KLEIBER, Discretized formulation of the exact, non-linear theory of elasto-plastic shells, Materiały Sympozjum "Discrete methods in engineering, Mediolan 1974.

G. YAGAWA, N. MIYAZAKI, Y. ANDO, An analysis of elastic-plastic creep buckling of axi-symmetrlc shells by the finite element method, Arch. Mech., 27, 869-882, 1975.

S. NAGARAJAN, E. P. Popov, Plastic and viscoplastic analysis of axi-symmetric shells, Int. J. Solids Struc., 11, 1-19, 1975.

M. KLEIBER, Numeryczne aspekty sprężysto-plastycznej analizy ciał i konstrukcji, Mat. III konferencji „Metody komputerowe w mechanice konstrukcji, Opole 1977.

M. KLEIBER, Finite elements in nonlinear mechanics and large deformation, elasto-plasticity, Mat. ID Francusko-Polskiej Konferencji "Nonlinear mechanics", Kraków 1977.

P. M. NAGHDI, Fundation of elastic shell theory, Solid Mechanics, IV, John Wiley, New York 1963.

S. YAGHAMI, Incremental analysis of large deformation in mechanics of solids with application to axisymmetric shells of revolution, Univ. of Calif., Berkeley, Calif., SESM Report 68-17, 1968.

M. KHOJASTEH-BAKHT, E. P. POPOV, Analysis of elasto-plastic shells of revolution, J. Eng. Mech. Div., 327-340, Juno 1970.

M. DAOKO, Zginanie sprężysto-plastycznej, kołowo-symetrycznej płyty o dużych ugięciach, Biul. WAT, 19, 9, 1970.

P. PERZYNA, The constitutive equations for rate sensitive plastic materials, Quart, Appl. Math., 20, 321-332, 1962.

M. KLEIBER, SHELAX-Analiza dużych deformacji cienkich osiowowsymetrycznych powłok sprężysto-plastycznych metodą elementów skończonych, Prace IPPT, nr 49, Warszawa 1977.

J. H. ARGYRIS, J. St. DOLTSTNIS, M. KLEIBER, Incremental formulation in nonlinear mechanics and large strain analysis of elasto-plastic and elasto-viscoplastic problems natural finite element approach,. 232, Stuttgart 1978; także Comp. Meths. Appl. Mech. Eng., 14, 2, 254-294, May 1978.

H. BALMER, J. ST. DOLTSTNIS, M. KONIG, Elastoplastic and creep analysis with the ASCA program system, .Comp. Met. in Appl-Mech. and Eng., 3, 87-104, 1974.

W. H. SUTHERLAND, AXICRP-finite element computer code for creep analysis of plane stress, plane strain and axisymmetric bodies, Nuclear Engineering and Design, 11, Norh-Holland Publishing Company, 269-285, Amsterdam 1970.

J. DONEA, S. GIULIANI, Creep analysis of transversely isotropic bodies subjected to time-de­pendent loading, Nuclear Engineering and Design 24, North-Holland Publishing Company, 410-419, Amsterdam 1973.