Engineering Transactions, 30, 2, pp. 269-281, 1982

Przybliżona Metoda Nieliniowej Analizy Ram Sprężystych

M. Kleiber
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

M. Wieczorek
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

Przedstawiono pewien uproszczony sposób analizy dużych przemieszczeń ram sprężystych metodą elementów skończonych. W trakcie analizy wykorzystuje się znajomość liniowego rozwiązania zagadnienia statyki ramy oraz liniowego zagadnienia własnego charakteryzującego problem bifurkacyjny. Zamieszczone przykłady dowodzą dużej efektywności proponowanej metody.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. F. BESSEUNG, Non-linear analysis structures by the finite element method as a supplement to a linear analysis, Comp. Meths. Appl. Mech. Eng., 3, 173-185, 1974.

D. A. NAGY, M. KONIG, Geometrically nonlinear finite element behaviour using buckling mode superposition, Comp. Meths. Appl. Mech. Eng., 19, 447-484, 1979.

D. A. NAGY, Modal representation of geometrically nonlinear behaviour, Comp. Struct, 10, 683-688, 1979.

M. KLEIBER, M. WIECZOREK, Przybliżona metoda analizy dużych przemieszczeń konstrukcji sprężystych dopuszczających stany bifurkacji równowagi [w przygotowaniu].

J. SZMELTER, M. DACKO, S. DOBROCIŃSKI, M. WIECZOREK, Metoda elementów skończonych w statyce konstrukcji, Arkady, Warszawa 1979.

R.M. GALLAGHER, Finite element analysis fundamentals, Prencite-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersej, 379-390, 1975.

J. SZMELTER, M. DACKO, Z. KUROWSKI, M. WIECZOREK, System WAT-KM, T. 9. Analiza statyczna konstrukcji powłokowo-prętowych, WAT, Warszawa 1979.

M. WIECZOREK, Obliczanie obciążeń krytycznych w liniowo sprężystych konstrukcjach prętowych,. Materiały V Konferencji, Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji, T. 2. 261-265.

S. P, TIMOSHENKO, J. M. GERE, Teoria stateczności sprężystej, Arkady, 17-27, 1962.

J. J. CONNOR, R. D. LOGCHER, SING-CHING CHAN, Nonlinear analysis of elastic framed struc­tures, J. Struct. Division, Proc. of the American Society of Civil Engineers, 1526-1547, June 1968.