Engineering Transactions, 30, 2, pp. 181-199, 1982

Liniowa Analiza Dynamiki Konstrukcji Osiowosymetrycznych Poddanych Dowolnym Obciążeniom Metodą Elementów Skończonych

M. Kleiber
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Tran Duong Hien
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Przedstawiono podstawy numerycznej analizy złożonych konstrukcji osiowosymetrycznych poddanych dowolnym obciążeniom. Analizę przeprowadzono za pomocą półanalitycznej metody elementów skończonych w ramach modelu liniowego materiału ortotropowego z uwzględnieniem czterech typów elementów.
Całkowania równań ruchu dokonano alternatywnie metodami superpozycji modalnej i całkowania bezpośredniego. Wszystkie zamieszczone w pracy przykłady policzono stosując program DYNAX-L napisany w języku FORTRAN-IV.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

O. C. ZIENKIEWICZ, The finite element method, Mc Graw Hill, London 1977.

K. J. BATHE, E. L. WILSON, Numerical methods in finite element analysis, Prentice-Hall, New Yersey 1976.

K. WASHIZU, Variational methods in elasticity and plasticity, Pergamon Press, Oxford 1968.

K. KLEIBER, SHBLAX - Analiza dużych deformacji cienkich osiowosymetrycznych powłok sprężysto-plastycznych metodą elementów skończonych, Prace IPPT PAN, 49, 1971.

K. J. BATHE, E. L. WILSON, B. PETERSON, SAP-IV-A structural analysis program for static and dynamie response of linear system, Univ. California, Berkeley 1974.

M. KLEIBER, Nieliniowa, statyczna i dynamiczna analiza powłok metodą elementów skończonych, Ref. Prob. II Konf. Konstr. Powl., Gołuń 1978.

E. A. WITMER, J. J. KOTANCHIK, Progress report on discrete element elastic and elastic-plastic analyses of shell of revolution subjected to axisymmetric and asymmetric loading, Proc. 2nd Conf. Matrix Meths Struct. Mech. Wright-Petterson A. F. Base, 1-116, Ohio 1968.

R. L. KOVAL, E. T. CRANCH, On the free vibration of thin cylindrical shells subjected to initial torture, Proc. US Nat. Congr. Appl. Mech., 11-18, 1962.

B. L. SMITH, E. E. HAFT, Natural frequencies of clamped cylindrical shel!s, AIAA J., 6, 972-979, 1968.

E. L. WILSON, Structural analysis of axisymmetric solids, AIAA J., 31, 2669-2274, 1965.

M. KLEIBER, T. D. HIEN, DYNAX-L-Dynamiczna analiza osiowosymetrycznych ciał i powłok sprężystych poddanych dowolnemu obciążeniu metodą elementów skończonych, Prace IPPT PAN 25, 1980.

T. BELYTSCHKO, Finite elements for axisymmetric solids under arbitrary loadings with nodes on origin, AIAA J., 11, 1532-1533, 1972.