Engineering Transactions, 30, 2, pp. 151-165, 1982

Metoda Trygonometrycznych Szeregów Określonych na Konturze w Zastosowaniu do Płyt o Brzegu Swobodnym i Swobodnie Podpartym

A.P. Zieliński
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

W pracy przedstawiono metodę trygonometrycznych szeregów określonych na konturze w zastosowaniu do płyt o dowolnym kształcie konturu i różnorodnych warunkach brzegowych. Metoda polega na rozszerzeniu danej płyty do pomocniczej płyty prostokątnej i realizacji rzeczywistych warunków brzegowych za pomocą rozwijanych w szeregi trygonometryczne obciążeń kompensacyjnych o charakterze dystrybucyjnym. Załączono szereg przykładów ilustrujących omawianą metodę.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. TIMOSZENKO, W. WOINOWSKY-KRIEGER, Teoria płyt i powłok, Arkady, Warszawa 1962.

A. ZIELIŃSKI, Application of the trigonometric contour series method to shells of an arbitrary contour [w druku].

A. P. ZIELIŃSKI, On curvilinear distributions expressed by double Fourier series, ZAMP, 6/31 717-729, 1980.

A. ZIELIŃSKI, M. ŻYCZKOWSKI, Metoda trygonometrycznych szeregów konturowych w zastosowaniu do utwierdzonych płyt o dowolnym konturze, Rozprawy Inżynierskie [w druku].

A. P. ZIELIŃSKI, M. ŻYCZKOWSKI, The trigonometric contour series method in application to clamped plates of an arbitrary contour, Biuletyn PAN [w druku].

A. P. ZIELIŃSKI, M. ŻYCZKOWSKI, Certain generalizations of Aitken's accelerator for slowly convergent sequences [w druku].