Engineering Transactions, 30, 1, pp. 57-66, 1982

Nośność Przęseł Skrzynkowych w Świetle Badań Modelowych

Z. Mańko
Instytut Inżynierii Lądowej, Wrocław

K. Kluk
Instytut Inżynierii Lądowej, Wrocław
Poland

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, mających na celu określenie nośności granicznych oraz form utraty stateczności w przęsłach skrzynkowych. Badania przeprowadzono na 12 modelach takich przęseł, wykonanych z blach mosiężnych dla 4 schematów obciążeń.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Materiały Konferencyjne z X Międzynarodowego Kongresu Stowarzyszenia Mostów i Konstrukcji Inżynierskich !ABSE, Japonia, Tokio 6-11.09.1976.

Materiały Konferencyjne z Międzynarodowego Sympozjum Konstrukcji Stalowych, International Symposium for Steel Structures Symposium - 1978, IABSE, Moskwa 6-7.09.1978.

CH. MASSONNET, Progress in design of steel plate and box girders, Final Report, Tenth Congress IABSE, Tokyo 6-11, 459-486, Sept. 1976.

CH. MASSONNET, G. DEPREZ, R. MAQUOI, R. MULER, G. FONDER, Calcul des structures sur orlinsteur, Tome I, Analyse matricielle des structures, Paris 1972.

K. KLOPPEL, R. SCHMIED, J. SCHUBERT, Die Traglast mittig und aussermittig gedruckter dünnwandiger Kastenträger unter Verwendung der nichtlinearen Beultheorie, Der Stahlbau, 35, H, 11, 321-337, 1966.

Steel box girders bridges. Proceedings of the International Conference organisced by the Institution of Civil Engineers, London 13-14, Feb. 1973. Published by the Institution of Civil Engineers, London.