Engineering Transactions, 31, 1, pp. 53-62, 1983

Analiza Fal Silnej Nieciągłości w Ośrodku Konsolidującym

R. Kuc
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

W. K. Nowacki
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Przeprowadzono analizę fal silnej nieciągłości rozprzestrzeniających się w ośrodku poro­watym wypełnionym cieczą. Rozważania oparto na równaniach ruchu tego ośrodka zaproponowanych przez W. Derskiego. Określono możliwe prędkości propagacji fal.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. A. BIOT, Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid, The Journal of the Acoustical Society of America, 28, 2, 1956.

W. DERSKI, Equations of motion for a fluid-saturated porous solid, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. techn., 26, l, 1978.

R. DZIĘCIELAK, Fale przyspieszenia w ośrodku konsolidującym, Rozpr. Inżyn., 26, 2, 1978.

R. DZIĘCIELAK, Propagacja fal nieciągłości w ośrodku porowatym nasyconym cieczą. Politech­nika Poznańska, Rozprawy, 118, 1980.

J. MANDEL, lntroduction a la mecanique des milieux continus deformables, Ed. W. K. NOWACKI, PWN, Warszawa 1974.

H. DERESIEWICZ, The effect of boundaries on wave propagation in a liquid-filled porous solid, Bull. Seism. Soc. Am., 50, 4, 1960.