Engineering Transactions, 32, 3, pp. 329-347, 1984

Ocena Wytrzymałości Mechanicznej Tworzyw Ceramicznych na Przykładzie Ceramiki Korundowej

J. Ranachowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

F. Rejmund
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

M. Boniecki
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Z. Librant
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Przedstawiono metodę oceny wytrzymałości mechanicznej tworzyw ceramicznych. Metoda pozwala uwzględnić zmniejszenie wytrzymałości w czasie poprzez analizę dynamiki mikropęknięć przy obciążeniu statycznym. Pomiary eksperymentalne wykonano dla ceramiki korundowej. W badaniach eksperymentalnych zastosowano rejestrację emisji akustycznej dla określania momentu utraty równowagi przez mikropęknięcia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. R. ANACHOWSKI, F. REJMUND, Szkło i ceramika, 28, 3, 69-76, 1977.

A. A. GRlFFITH, Phil. Trans. Roy. Soc., A221, London 1920.

E. CROWAN, Rep. Prog. Phys., 12, 214, 1949.

H. G. HAHN, Introduction to fracture mechanics, Technical University Kaiserlautern, 1977.

G. R. IRWIN, P. C. PARIS, Fundamental aspects of crack growth and fracture, in: Fracture, ed. H. LIEBOWITZ, vol. 3, Academic Press, New York and London 1971.

A. G. EVANS, M. LINZER, L. R. RUSSELL, Acoustic emission and crack propagation in polycrystalline alumina, Mat. Sci. Eng., 15, 2/3, 253-261, 1974.

M. BONIECKI, Z. LIBRANT, Badania nad wpływem warunków środowiska na kinetykę pęknięć pokrytycznych w materiałach kruchych metodami akustycznymi, Sprawozdanie wewnętrzne Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych dla zlec. 13/820030/82.

M. BONIECKI, Z. LIBRANT, W. WŁOSIŃSKI, W. MIKIEL, J. RANACHOWSKI, H. RYLL-NARDZEWSKA, Emisja akustyczna i jej zastosowanie do oceny wytrzymałości mechanicznej złączy ceramika-metal, Szkło i Cramika, 33, 2, 29-34, 1982.

A. G. EVANS, M. LINZER, Failure prediction in structural ceramics using acoustic emission, J. Amer. Ceram. Soc., 56, 11, 575-581, 1973.

A. G. EVANS, S. M, WIEDERHORN, Proof testing of ceramic materials - an analytical hasie for failure prediction, Intern. J. Fracture, 10, 3, 379-392, 1974.

A. G. EVANS, T. G. LANGDON, Structural ceramics, in: Progress in Materials Science, vol. 21, ed. B. CHALMERS, J. W. CHRISTIAN, T. B. MASSALSKI, Pergamon Press, 1976.

D. F. JACOBS, J. E. RITTER, Uncertainty in minimum lifetime predictions, J. Amer. Ceram. Soc., 59, 481-487, 1976.

S. M. WIEDERHORN, E. R. FULLER, J. MANDEL, A. G. EVANS, An error analysis of failure predictions techniques derived from fracture mechanics, J. Amer. Ceram. Soc., 59, 9-10, 403-411, 1976.