Engineering Transactions, 32, 1, pp. 87-97, 1984

Poziome Zbiorniki Walcowe Obciążone Momentami

S. Danis
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

T. Kacperski
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Przedmiotem badań jest nośność graniczna modeli zbiorników walcowych, obciążonych momentami w płaszczyznach prostopadłych do ich osi, a w drugim przypadku w płaszczyznach stycznych do płaszcza w miejscach połączenia podpór ze zbiornikiem.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

T. KACPERSKI, Badanie nośności zbiorników opartych na siodłach, Rozpr. Inż., 19, 4, 637-645, 19,71.

T. KACPERSKI Techniczna teoria zniszczenia okrągłych cylindrycznych zbiorników ściskanych poprzecznie siodłami, Rozpr. Inż., 24, 1, 135-148, 1976.

T. KACPERSKI, Nośność graniczna zbiorników piętrowych, Przegl. Mech., 13, 437-440, 1976.