Engineering Transactions, 33, 3, pp. 285-298, 1985

Identyfikacja Parametryczna Falowego Modelu Zderzenia Czołowego Pojazdu

J. Krutul
Politechnika Białostocka, Instytut Mechaniki, Białystok
Poland

A. Masłowski
Politechnika Białostocka, Instytut Mechaniki, Białystok
Poland

Przedstawiono metodę identyfikacji parametrycznej pewnego modelu matematycznego zderzenia czołowego pojazdu opartego na koncepcji rozprzestrzeniania się fal naprężenia w prętach prostych o zmiennym przekroju poddanych osiowemu uderzeniu. W pierwszym przybliżeniu jest to model nieliniowy jednowymiarowy, który rozwiązano  numerycznie stosując schemat różnicowy dziewięciopunktowy z kontrolą zbieżności algorytmu. Problem identyfikacji rozwiązano jako zadanie optymalizacji numerycznej przy zastosowaniu algorytmu Davidona-Fletchera-Powella. Omówiono problem wykorzystania danych eksperymentalnych oraz przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych identyfikacji na przykładzie samochodu osobowego.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Proc. XVIII of Congress International FISITA, Budapest, 4-10 June, 1981.

N. PERRONE, Dynamic plastic energy absorption in vehicle impact, Rozpr. Inżyn., 29, 1, 83-97, 1981.

Proc. of International Symposium of Structural Crashworthiness, University of Liverpool, Liverpool, 14-16 September, 1983.

J. OSIECKI, Propagation of piane stress waves in nonhomogeneous Solid, Proc. Vibr. Probl., 2, 1, 67-98, 1961.

J. KRUTUL, A. MASŁOWSKI, Analysis method of head-on vehicle collision, Vehicle System Dynamics [w druku].

T. SURMA, A. MASŁOWSKI, Computer solution of hyperbolic equation in head-on collision problem, Mathematics and Computers in Simulation, 26, 448-453, 1984.

A. MASŁOWSKI, J. OSIECKI, Identification method in car head-on collision simulator, Proc. Int. Cong. Simulators, University of Sussex, Brighton, Great Britain, 337-340, 1983.

A. MASŁOWSKI, On identification of systems with space-distributed parameters, Rozpr. Inżyn., 23, 4, 597-608, 1975.

COLLSYS, System symulacji komputerowej i badań eksperymentalnych zderzenia czołowego samochodu, PIMOT, 1982 [niepublikowany].

M. KOŁODZIEJCZYK, J. KRUTUL, A. MASŁOWSKI, T. SURMA, Identyfikacja modelu falowego, Oprac. Polit. Białostockiej, Nr RNN/U/13/84, Białystok 1984.