Engineering Transactions, 33, 1-2, pp. 165-172, 1985

Identyfikacja Współczynników Równania Różniczkowego Opisującego Prostoliniowy Nieustalony Ruch Pojazdu Podwodnego

A. Wiliński
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
Poland

M. Zellma
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
Poland

Wyznacza się współczynnik masy towarzyszącej y11 oraz współczynnik oporu całkowitego w ruchu prostoliniowym wzdłużnym dla pojazdu podwodnego. Obliczenia wykonano na podstawie wyników holowań rzeczywistych obiektu w basenie modelowym, przy czym rozmiary basenu nie pozwalały na uzyskiwanie przez pojazd prędkości ustalonych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. GNIEWSZEW, Wpływ swobodnej powierzchni wody na towarzyszące masy i momenty bezwładności okrętu podwodnego przy pływaniu w położeniu podwodnym, WSMW, Gdynia 1982.

W. KOŁODZIEJ, Wybrane rozdziały analizy matematycznej, PWN, Warszawa 1982.

D. LUENBERGER, Teoria optymalizacji, PWN, Warszawa 1974.

Е. Н. Плнтов,. Н. Н. Млхин, Б. Б. ШЕРЕМЕТОВ, Осноы теории двиuсеиия подводпых аппаратов, Судостроение, Ленинград 1973.

Poradnik okrętowca, t. II. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1960.