Engineering Transactions, 33, 1-2, pp. 81-99, 1985

Modelowanie Zniszczenia Materiału z Anizotropowym Uszkodzeniem

A. Litewka
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Konstrukcji Budowlanych, Poznań
Poland

J. Morzyńska
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Konstrukcji Budowlanych, Poznań
Poland

Przedstawiono mechanizmy zniszczenia oraz wyznaczono naprężenia niszczące dla materiału uszkodzonego z prostoliniowymi pęknięciami ułożonymi na siatce kwadratowej. Posłużono się w tym celu modelami teoretycznymi, a uzyskane w ten sposób wyniki zweryfikowano badaniami doświadczalnymi przeprowadzonymi przy użyciu modeli symulujących materiał uszkodzony. Dobra zgodność wyników uzyskanych dla modeli teoretycznych i doświadczalnych wskazuje na poprawność założeń poczynionych przy obliczaniu naprężeń niszczących.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Л. М. Клчлнов, О времени разрушеишя в условиях ползучести, Изв. А.И. С.С.С.Р., О.Т.Н., 8, 26-31, 1958.

M. KACHANOW, Continuum model of medium with cracks, 1. Eng. Mech. Div., Trans. ASC E, 106, 1039-1051, 1980.

S. MURAKAMI, N. OHNO, A continuum theory of creep and creep damage, Creep in Structures, IUTAM Symp., Leicester 1980, red. A.R.S. PONTER, D. R. HAYHURST, Springer, 422-443, 1981.

D. KRAJCINOVIC, Constitutive equations for damaging materials, J. Appl . Mech., 90, 2, 355-360, 1983.

J. BETTEN, Damage tensors in continuum mechanics, J. Mech, Theor. Appl., 2, 1, JJ. 32, 1983.

A. LITEWKA, A. SAWCZUK, Experimental evoluation of the overall aniostropic material response on continuous damage, Mechanics of Material Behaviour, Drucker Anniversary Volume, red. G. J. DVORAK, R. T. SHIELD, J. Wiley, 1983.

A. LITEWKA, J. STANISŁAWSKA, Experimental simulation of anasotropic damage, Mech. Teoret. Stos., 21, 2/3, 361-370, 1983.

A. LITEWKA, A. SAWCZUK, J. STANISŁAWSKA, Simulation of oriented continuous damage evolution, J. Mec. Theor. Appl. [w druku].

S. MURAKAMI, T. IMAIZUMI, Mechanical description of creep damage state and its experimental verification, J. Mec. Theor. Appl., 1, 5, 743-761, 1982.

A. SAWCZUK, A. LITEWKA, Macroscopic failure modes of solids with simulated periodic damage, Coli. Int. C.N.R.S., nr 351, Failure Criteria of Structured Media, Villard-de Lans, 1983.

A. LITEWKA, Experimental study of the effective yield surface of perforated materials, Nuci. Engng Design, 57, 417-425, 1980.

W. SZCZEPIŃSKI, On the effect of plastic deformation on yield conduction, Arch. Mech. Stos., 15, 275-296, 1963.

J. MIASTKOWSKI, Doświadczalna analiza efektu pamięci materiału poddanego plastycznemu odkształceniu, Mech. Teoret. Stos., 11, 3, 297-314, 1973.