Engineering Transactions, 35, 4, pp. 511-570, 1987

Analiza Procesu Ściskania Próbki Walcowej w Układzie Zmodyfikowanego Pręta Hopkinsona

J.Z. Malinowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Przedmiotem pracy jest analiza wpływu tarcia, podłużnych i poprzecznych sil bezwładności próbki oraz efektów propagacji fal sprężysto-plastycznych na wyniki badań doświadczalnych w metodzie zmodyfikowanego pręta Hopkinsona. W pracy rozwiązano numerycznie proces dynamicznego ściskania próbki w układzie zmodyfikowanego pręta Hopkinsona oraz przeprowadzono badania eksperymentalne próbek o dziesięciu różnych wartościach stosunku wysokości od średnicy próbki s0 = h0/d0 w zakresie od s0 = 0,1 do 1. Zaproponowano energetyczną metodę opisu wpływu tarcia w procesie dynamicznego ściskania próbki walcowej, co pozwoliło dokładniej określić optymalny stosunek wymiarów próbki. Uwzględnienie wpływu tarcia w rozwiązaniu numerycznym umożliwiło bezpośrednie porównanie wyników obliczeń z wynikami badań doświadczalnych. Zarówno wyniki uzyskane eksperymentalnie jak i wyniki obliczeń świadczą o możliwości występowania wielokrotnych dociążeń próbki, spowodowanych odbitymi impulsami σR, powracającymi ponownie do próbki.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

L. D. BERTHOLF, G. M. KARNES, Two dimensional analysis of the split Hopkinson pressure bar, J. Mech. Phys. Solids, 23, I, 1975.

U. S. LINDHOLM, Same experiments with the split Hopkinson pressure bar, 1. Mech. Phys. Solids, 12, 317, 1964.

M. COOK, E. C. LARKE, Resistance of copper and copper alloys to homogeneous deformation in compression, 1. Inst. Metals, 71, 371, 1945.

E. D. DAVIES, S. G. HUNTER, The dynamic compression testing of solids by the method of the split-Hopkinson pressure bar, J. Mech. Phys. Solids, 11, 155, 1963.

S. K. SAMANTA, Dynamic deformation of aluminium and copper at elevated temperatures, J. Mech. Phys. Solids, 19, 117, 1971.

I. KLEPACZKO, Z. MALINOWSKI, Dynamic frictional effects as measured from the split Hopkinson pressure bar, IUTAM Symposium, Tokyo 1977.

Z. MALINOWSKI, O pewnej metodzie analizy wpływu tarcia w procesie plastycznego ściskania próbki walcowej, Mech. Teoret. i Stos., 14, 347, 1976.

J. Z. MALINOWSKI, l R. KLEPACZKO, An unified analytical and numerical approach to specimen behaviour in the split-Hopkinson pressure bar, Int. J. of Mech. Sci., 28, 381, 1986.

J. L. RAND, 1. W. JACKSON, The split Hopkinson pressure bar. Behaviour of dense media under high dynamic pressures, Gordon and Breach, New York 1967.