Engineering Transactions, 35, 1, pp. 95-112, 1987

Analiza Ruchu Pala Zagłębianego w Grunt przez Urządzenie Wibracyjno-Uderzeniowe o Złożonym Wymuszeniu

A. Mituta
Warszawa
Poland

J. Raniszewski
Warszawa
Poland

Przedstawiono analizę parametrów ruchu pala zagłębianego w grunt przez urządzenie wibracyjno-uderzeniowe, wymuszające ruch drgający na kierunku zagłębienia oraz ruch obrotowo-zmienny w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku zagłębiania. Przyjęto, że grunt oddziaływuje na ostrze pala jako ośrodek, sprężysto-lepko plastyczny oraz na pobocznicę pala działa siła tarcia suchego i wiskotycznego.

Full Text: PDF

References

B. CHWAŚCIŃSKI, Ujęcie zagadnienia nośności pali fundamentowych w różnych normach europejskich, Konferencja, Gdańsk 1974.

G. DE JOSSELIN DE JONG, C. VAN VEEN, Wybrane zagadnienia z mechaniki gruntów i fundamentowania, Wyd. PAN, Warszawa 1965.

A. MITUTA, J. RANISZEWSKI, Analiza parametrów urządzenia wibracyjno-uderzeniowego zastosowanego do wykonania otworów w gruncie, Biul. WAT, 31, 12, 1982.

J. RANISZEWSKI, Analiza parametrów urządzeń wibracyjno-uderzeniowych stosowanych do wykonywania fundamentów na palach i propozycja nowej zasady ich działania, Dodatek do Biul. WAT. 4. 1979.

J. RANISZEWSKI, Badania prototypu wibromłota doświadczalnego, WAT, Warszawa 1972.

J. SZMELTER, Metody komputerowe w mechanice, Warszawa 1980.

A. TEJCHMAN, Praca pali wielkośrednicowych w podłożu gruntowym, Konferencja, Gdańsk 1974.

E. WŁODARCZYK, Wybrane zagadnienia dynamiki gruntów, Problemy fizyko-chemii i dynamiki gruntów, Warszawa 1973.

И. И. АРОТОБОЛЕВСКИЙ, А. П. БЕССОНОВ, Н. П. РАЕВСКИЙ, Динамические эпюры ъавления зрунма на сваю, позружаемую вибрационным мемоъом, Известия АН СССР, Отд. Тех. Наук, 7, 1954.

Д. Д. БАРКАН, Вибромемоъ в смроимельсмве, Москва 1959.

Н. Д. КРАСВИКОВ, Динамические свойсмва зрунмов и мемоъы их опреъеления, Ленинград 1970.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland