Engineering Transactions, 37, 4, pp. 591-608, 1989

Analiza Odbicia i Załamania Płaskiej Fali Akustycznej w Płynie na Granicy Dwóch Ośrodków Porowatych

M. Cieszko
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

W pracy przeanalizowano wpływ struktury porów nieodkształcalnego ośrodka porowatego na zjawiska odbicia i załamania sprężystych fal akustycznych w płynie wypełniającym pory, na granicy dwóch ośrodków porowatych. Rozważania oparto na tzw. dwuparametrowej teorii mechaniki nasyconych ośrodków porowatych, w której struktura porów charakteryzowana jest dwoma parametrami: porowatością objętościową i parametrem strukturalnej przepuszczalności. Otrzymano liniowe równania ruchu barotropowego płynu w porach nieodkształcalnego ośrodka oraz sformułowano warunki brzegowe. Stwierdzono, że zarówno równanie ruchu jak i warunki brzegowe zależą w sposób istotny od obu parametrów struktury. Wykazano, że struktura porów charakteryzowana dwoma parametrami odgrywa podstawową rolę w zjawiskach odbicia i załamania fal akustycznych. Pokazano również, że w ramach jednoparametrowej teorii objętościowej opis tych zjawisk jest nieadekwatny.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. W. S. RAYLEIGH, The theory of sound, Dover, New York 1945.

TH. LEVY, E. SANCHEZ - PALENCIA, Equations and interface conditions for acoustic phenomena in porous media, J. Math. Annal. Appl., 61, 813-834, 1977.

C. ZWIKKER, C. W. KOSTEN, Sound absorbing materials, Elsevier Publishing Company Inc., New York, 1949.

E. SKUDRZYK, The foundations of acoustics, Springer, Vienna, 1971.

W. DERSKI, Equations of motion for fluid-saturated porous solid, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. Tech., 26, 1, 11-16, 1978.

S.J. KOWALSKI, Współrzędne normalne i warunki brzegowe w teorii mieszanin, Prace IPPT, Nr 5, 1980.

J. KUBIK, Mechanika silnie odkształcalnych ośrodków o anizotropowej przepuszczalności, Prace IPPT, Nr 29, 1981.

J. KUBIK, A macroscopic description of geometrical pore structure of porous solids, Int. J. Engng. Sci., 24, 6, 971-980, 1986.

J. KUBIK, On internal coupling in dynamic equations of fluid-saturated porous solid, Int. J. Engng. Sci., 24, 6, 981-989, 1986.

J. KUBIK, M. CIESZKO, O oddziaływaniach wewnętrznych w ośrodku porowatym nasyconym cieczą, Rozp. Inż., 35, 1, 1987.

M. CIESZKO, J. KUBIK, Wpływ struktury porów ośrodka porowatego nasyconego płynem na prędkość propagacji zaburzeń w płynie, Rozpr. Inż., 37, 1, 1989.

R. M. BOWEN, Compressible porous media models by use of the theory of mixtures, Int. J. Engng. Sci., 20, 6, 697-735, 1982.

G. SZEFER, Nonlinear problems of consolidation theory, Problems de Reologie, Symposium Franco - Polonais, Cracovie 1977, PWN, Warszawa 1978.

M. A. BIOT, Theory of propagation of elastic waves in fluid-saturated porous solid, J. Acoust. Soc. Am., 28, 2, 168-191, 1956.