Engineering Transactions, 37, 1, pp. 3-39, 1989

Badania Symulacyjne Układu Pilot-Śmigłowiec w Warunkach Transgresji

K. Szumański
Instytut Lotnictwa, Warszawa
Poland

Artykuł dotyczy badań dynamiki układu pilot-śmigłowiec w warunkach granicznych, z uwzględnieniem przypadków przekraczania kolejnych granic. Badania te mają na celu zarówno ocenę obciążeń śmigłowca jak i sposobu sterowania w założonych warunkach. Zakres badań obejmuje analizy symulacyjne na modelach matematycznych, próby na symulatorach i w locie.

Full Text: PDF

References

D. CAVALLI and D. SOULTAGES, Discrete time modelization of human pilot behaviour, ONERA, 52, May 1975.

R.H. ORMISTON, Comparison of several methods for predicting loads on a hypothetical rotor, J.A.H. Soc., October 1974.

W. JOHNSON, Comparison of three methods for calculation of helicopter rotor blade loading and stresses due to stall, NASA TND, 7833, November 1974.

R.H. BLACKWELL, D. J. MARKLEY, The aeroelastically conformable rotor concept, J.A.H. Soc., July 1979.

T.B. SHERIDAN, W. R. RERREL, Man machine systems, Mil, London 1974.

H.L. KELLEY, R.J. PEGG, R. A. CHAMPINE, Flying quality factors currently limiting helicopter nap-of-the-earth maneuverability as identified by flight investigation, NASA TND-4931, Decem­ber 1968.

K. SZUMAŃSKI, Model symulacyjny dynamiki wirnika śmigłowca w granicznych nieustalonych stanach lotu, Prace I. Lot., 8 89, 1982.

K. SZUMAŃSKI, Dynamika wirnika śmigłowca w warunkach transgresji układu, Prace I. Lot., 96, 1983.

K. SZUMAŃSKI, Interferencja między wirnikiem i skrzydłem śmigłowca, Rozpr. lnżyn., 22, 1976.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland