Engineering Transactions, 7, 3, pp. 313-335, 1959

Wpływ Osłabienia Pręta na Siłę Krytyczną w Zakresie Sprężysto-Plastycznym

M. Wnuk
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Poland

M. Życzkowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Poland

This paper is devoted to the computation of the critical force for axially compressed bars clamped at one end and weakened in the neighbourhood of that end (Fig. 1). The elementary theory is used, the influence of the stress concentration on the critical force not being taken into consideration. The starting equation is (1.1). It determines the critical force for a two-step bar in the elastic range. This equation, after reducing to the dimensionless form, is solved by means of the perturbation method, the small parameter being first y and then &, defined by the Eqs. (2.1) and (2.2). The first approximations  thus obtained are compared to A.N. Dinnik's equation (2.32) derived by means of the energy method. It is found that in the case of small parameter 8 the errors are much smaller than those of the Dinnik formula (Table 2). In the elastic-plastic range, the equation of A. Ylinen (3.2) is used.
First, the transcendental equation (3.12) is derived, accurately determining the critical force. Next, approximate formulae are given, determining the upper and lower bound of the critical force. In both cases, only the change of the moment of inertia is accurately taken into consideration. In the first case, the smaller of the buckling moduli [Eq. (4.8)], and in the second case the greater of the moduli [Eq. (4.13)], is assumed to be common to the entire bar. The lower bound (4.8) is proposed as the final equation for practical use, the upper bound being used for the purpose of appraising the error. Finally, the error is appraised by means: of the Eq. (4.21) or the simplified equations (4.22) and (4.23) giving, however, less accurate appraisal. The paper gives also a few examples of the computation of critical forces of bars weakened in the neighbourhood of the clamped end, other possibilities of application also being mentioned.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

[in Russian]

S. Falk, Die Knickformeln für den Stab mit n Teilstücken konstanter

Biegesteifigkeit, Ing.Archiv 24 (1956), s. 85-90.

T. Galkiewicz, Zastosowanie metody małego parametru do określania sily krytycznej dla ściskanych prętów o zmiennym przekroju, Zesz. Nauk. Polit. Lódzkiej, Mechanika 4 (1956), 99--111.

M. T. Huber, Obciqzenie krytyczne pretów osiowo sciskanych o przekroju nieciagle zmiennym, IBTL, Warszawa 1930, oraz Pisma, t. 2, PWN Warszawa 1956, S. 483-500.

[in Russian]

H. Larsson, J. Aeron. Sci., 23 (1956), S. 867--873 (cyt. Wg [21]).

[in Russian]

J. Naleszkiewicz, Zagadnienia stateczności sprężystej, wyd. 2, PWN

Warszawa 1958.

A. Pflüger, Stabilitütsprobleme der Elastostatik, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1950.

[in Russian]

Przekład polski: Współczesne metody obliczeń wytrzymałościowych w budowie maszyn, t. 2, PWN Warszawa 1958.

[in Russian]

I. Sala, Über die unelastische Knickung eines verjüngten Stabes, Technische Hochschule, Helsinki 1951.

F. R. Shanley, The Column Paradox, J. Aeron. Sci., nr 12, 13 (1946).

F. R. Shanley, Inelastic Column Theory, J. Aeron. Sci., nr 5, 14 (1947).

S. P. Timoshenko, Theory of Elastic Stability, New York 1936.

W. T. Thomson, Critical. Load of Columns of Varying Cross Section, J. appl. Mech., 17 (1950), S. 132-134.

C. T. W a n g, Applied Elasticity, New York 1953.

A. Ylinen, Die Knickfestigkeit eines zentrisch gedrückten geraden Stabes im elastischen und unelastischen Bereich, Technische Hochschule, Helsinki 1933.

A. Ylinen, Eräs aksiaalisen jünnitystilan muodonmuutos funktio [A stress-Strain-Function for a Simple Compression and Corresponding Buckling Formula], Teknillinen Aikakauslehti '38 (1948), Helsinki 1948, s. 9.

A. Ylinen, A Method of Determining the Buckling Stress and the Re- quired Cross-Sectional Area for Centrally Loaded Straight Columns in Elastic and Inelastic Range, Memoires Assoc. Int. Ponts Charpentes 16, Zurich 1956, 529-550.

M. Życzkowski, Wyboczenie sprężysto-plastyczne niektórych prętów niepryzmatycznych, Rozpr. Inzyn. 2 (1954), S. 231-289.

M. Życzkowski, Wpływ ściśliwości materiału na rozkład naprężeń w płytach częściowo uplastycznionych, Arch. Bud. Maszyn 5 (1958), S. 53-87.