Engineering Transactions, 23, 1, pp. 143-155, 1975

Przyczynek do wyznaczania Stanu Odkształcenia Sprężyn o Dowolnej Geometrii

P. Czerwiński

Poland

W pracy podano metodę wyznaczania stanu odkształcenia sprężyny o dowolnej geometrii. Współczynniki równania różniczkowego jednorodnego (4.2) są wyznaczone przez funkcje określające krzywiznę i skręcenie. Z tego względu w pracy dokonano klasyfikacji postaci tego równania z punktu widzenia własności geometrycznych osi sprężyny, tj. krzywizny i skręcenia. Otrzymanym w ten sposób równaniom przyporządkowano rodzaje sprężyn według nowego zaproponowanego w pracy ich podziału - i podano sposoby rozwiazywania tych równań. W zakończeniu pracy podano przykład rozwiazywania równania (4.2) dla walcowej sprężyny śrubowej o zmiennym skoku, który ilustruje zastosowanie wyprowadzonych w niej wzorów.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

P. CZERWIŃSKI, Stan odkształcenia śrubowej sprężyny paraboloidalnej, Archiwum Budowy Maszyn, 20, 2, 1973.

[in Russian]

E. GRODZKI, Obliczanie walcowych sprężyn śrubowych, Praca doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 1970.

R. GUTOWSKI, Równania różniczkowe zwyczajne, WNT, Warszawa 1971.

E. KARASKIEWICZ, Zarys teorii. wektorów i tensorów, PWN, Warszawa 1964.

N. W. McLACHLAN, Funkcje Bessela dla inżynierów, PWN [tłum. z angielskiego], Warszawa 1964.

W. MOSZYŃSKI, Wykład elementów maszyn. CZ. I, PWT, Warszawa 1955.

George M. MURPHY, Ordinary differential equations and their solutions, 1960.

G. RAKOWSKI, R. SOLECKI, Pręty zakrzywione, Arkady, Warszawa 1965. 10. W. SALATA, Obliczanie sprężyn stożkowych. Praca doktorska. Politechnika Poznańska, Poznań 1971.

W. ŻAKOWSKI. Matematyka. Część II, WNT, Warszawa 1970.