Engineering Transactions, 26, 2, pp. 349-364, 1978

Drgania Stochastyczne Płyt o Złożonym Kształcie, Sztywno Utwierdzonych na Brzegu

A. Waberski
Instytut Mechaniki Teoretycznej, Gliwice
Poland

W pracy przedstawiono nowa matematyczną metodę wyznaczania charakterystyk probabilistycznych płyt drgających o złożonym kształcie, sztywno utwierdzonych na brzegu. U podstaw tej metody leży zastosowanie pewnych funkcji specjalnych, zwanych R-funkcjami. W celu przedstawienia metody wyznaczono droga obliczeń numerycznych rozkłady czasowo-przestrzenne wariancji przemieszczenia płyty trapezowej z wyciętym w środku otworem kołowym dla dwu typów obciążeń wymuszających o charakterze niestacjonarnych pól losowych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

V.V. BOLOTIN, Statisticeskie metody v stroitelnoj mechanike, I. L. S., Moskva 1965.

J. BOTHROYD, Eigenvalues and eigenvectors of the symmetric. systems (A-B) X=0, Communication of the ACM, 10, 3, 181-182, March 1967.

P.A. BUSINGER, Eigenvalues of a real symmetric matirx by the Q.R method, Communication of the ACM, 8, 4, 217-219, April 1965.

S. H. CRANDALL cd., Random vibration, 1, MIT Press, Cambridge Mass, 1959.

S. H. CRANDALL cd., Random vibration, 2, MIT Press, Cambridge Mass., 1963.

E. CZOGALA, O reakcjach pewnych układów mechanicznych o stałych rozłożonych na wymuszenia o

przypadkowe, Praca doktorska, Gliwice 1969.

M. F. DIMENTBERG, Wynuidiennyje kolebanja plastin pri nagruzke predstavljajuscei prostranstven-novremennoj slucajnyj proces, I. Ż., 1, 2, 1961.

J. DYER, Response of plates to a decying and convecting random pressure field, J. Acoust. Soc. America, 31, 7, 1959.

A.C. ERINGEN, A. LAFAYETTE, Response of beams and plates to random loads, J. Appl. Mech., 4, March 1957.

N.A. NIKOLAJENKO, Vierojatnostnye metody dynamiceskovo raséeta masynostroitel'nych konstru-

kcii, Masinostroenie, Moskva 1967.

V.A. PALMOV, Tonkaja plastina pod vozdejstviem slucajnoj nagruzki, PMM, 25, 3, 1962.

V.L. RYACEW i in., Metod R-funkcit v zadacach ob izgibe i kolebanijach plastin slotnoj formy, Naukova Dumka, Kiev 1973.

L.V. RAKOVA, N. G. SKLEPUS, E. E. BEZLUDNYJ, PribliZennoe vyéislenie dvojnych integralov

po metodu V.L. Rvaceva, Izvestia, AN BSSR, se.r FMN, 1, 129-132, 1969.

B. SKALMIERSKI, A. TYLIKOWSKI, Procesy stochastyczne W dynamice, PWN, Warszawa 1972.

K. SOBCZYK, Metody dynamiki statystycznej, PWN, Warszawa 1973.

A. TYLIKOWSKI, Niestacjonarne procesy w układach mechanicznych wywołane pewnymi zaburzeniami losowymi, Praca doktorska, Gliwice 1969.

A. WABERSKI, Reaction of continuous dynamic systems with complex form under time-space random fields, 8-th IFIP Conference, Wurzburg 1977.