Engineering Transactions, 31, 1, pp. 151-161, 1983

Osiowosymetryczny Quasi-Stacjonarny Ruch Torusa w Obecności Ścianki w Przybliżeniu Stokesa

A. Kucaba-Piętal
Politechnika Rzeszowska, Zakład Samolotów, Rzeszów
Poland

Praca dotyczy wyznaczenia ruchu Opadającego torusa, który porusza się w kierunku prostopadłym do ścianki, ze stałą prędkością U, przy małej liczbie Reynoldsa. Przepływ jest quasi-statjcnarny, osiowosymetryczny oraz mają zastosowanie równania Stokesa. Obliczono współczynnik bezwymiarowej iły i porównano z wynikami otrzymanymi przez Ganatosa, Weinbauma i Pfeffer (1980) [1] dla kuli.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

P. GANATOS, R. PFEFFER, S. WEINBAUM, A strong interaction theory for the creeping motion of a sphere between piane parallel boundaries; Part 1. Perpendicular motion, J. Fluid Mech., 99, 739-753, 1980.

P. GANATOS, R. PFEFFER, S. WEINBAUM, A strong interaction theory of a sphere between piane parallel boundaries; Part 2. Parallel motion, J. Fluid Mech., 99, 755-783, 1980.

M. GLUCKMAN, R. PFEFFER, S. WEINBAUM, A new technique for treating multiparticle slow viscous flow: axisymmetric flow past spheres and spheroids, J. Fluid Mech., 50, 705-740, 1971.

L. GOREN, M. O’NEILL, Asymmetric creeping motion of an open torus, J. Fluid Mech., 101, 97-110, 1980.

И. С. ГРАДШтЕин, И. М. Рыжик, Таблицы интервалов, сум, рядов, и произведеиии, Изд. Наука, Главная ред. Физ. Мат. Лит., Москва 1971.

J. HAPPEL, H. BRENNER, Low Reynolds number hydrodynamics, Preńtice-Hall, 1965.

S. LEICHTBERG, R. PFEFFER, S. WEINBAUM, Stokes flow past finite coaxial dusters of spheres in a circular cylinder, Int. J. Multiphase Flow, 3, 147-169, 1976.

H. LoRENTZ, Abhand. Theor. Phys., 1, 23.

S. MAJUMDAR, M. O'NEILL, On axisymmetric Stokes flow past a torus, ZAMP, 28, 541-550, 1977.