ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Bodaszewski, W., Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Poland

  • Vol 37, No 3 (1989) - Articles
    Struktury Układów Linii Nieciągłości Naprężeń w Polach Granicznych, Spełniających Warunek Hubera-Misesa. Część II. Strukturalne Warunki Istnienia Pól Elementarnych. Zewnętrzne Oszacowania Obszarów Istnienia.
    Abstract  PDF
  • Vol 37, No 3 (1989) - Articles
    Struktury Układów Linii Nieciągłości Naprężeń w Polach Granicznych, Spełniających Warunek Hubera-Misesa. Część III. Strukturalne Warunki Istnienia Pól Elementarnych. Zbiory Osobliwych Warunków Brzegowych.
    Abstract  PDF